A magyar mint tudományos nyelv – akadémiai vitafórum

2023. november 15.

A magyar nyelv ápolásának ügye. Ez az a cél, amely 1825-ös alapítása óta a Magyar Tudományos Akadémia egyik legfontosabb küldetése, és ez az a cél, amelynek érdekében az Akadémia most nyilvános vitafórumot indít. A köztestület tagjai között időről időre véleménycsere zajlik a magyar nyelvnek tudományos nyelvként való használatáról. A nyilvános vitafórummal az MTA teret kíván biztosítani annak, hogy a felmerülő javaslatok, szempontok, érvek és ellenérvek a szélesebb tudományos közösség előtt is ismertté váljanak.

Freund Tamás, az MTA elnöke a köztestület tagjainak írt levelében megfogalmazta: bízik abban, hogy a fórum elősegíti majd, hogy az Akadémia a jövőben a tudományos közösségnek leginkább megfelelő intézkedésekkel szolgálja a magyar nyelv ápolásának nemes ügyét.

Az Akadémia vitafórumának koordinálását elnökként Prószéky Gábor nyelvész, az MTA doktora vezeti, a testület társelnöke Borsos Balázs néprajzkutató, az MTA levelező tagja. A koordináló testületet Csanád Máté fizikus, az MTA doktora, Csépe Valéria pszichológus, az MTA rendes tagja, É. Kiss Katalin nyelvész, az MTA rendes tagja, Mindszenty Andrea geológus, az MTA doktora és Solymosi Katalin növénybiológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) habilitált adjunktusa alkotják. A fórumon kibontakozó párbeszéd alapján a koordináló testület foglalja össze a javaslatokat az Akadémia Elnökségének.

A vitaindító cikkeket Csépe Valéria és Prószéky Gábor írták.

A fórum szervezői arra kérik a köztestület tagjait, hogy névvel vállalt véleményükkel, elemzéseikkel vagy éppen kritikai észrevételeikkel segítsenek a közös gondolkodásban, szóljanak hozzá a fórum témáihoz – az Akadémiához méltó szellemben.

A fórumhoz a köztestület tagjai AAT- vagy intézeti eduID-azonosítóval tudnak csatlakozni az alábbi webcímen, ahol a bevezető cikkek alapján hat kiemelt témában várják hozzászólásaikat:
https://doktar.titkarsag.mta.hu/mta_magyar_tudomanyos_nyelv/.


Melléklet: Útmutató a „Vitafórum a magyar tudományos nyelv használatáról” fórumhoz