A Bronzkortól a nanotechnológiáig: 19 új Lendület-kutatócsoport alakul az MTA támogatásával - Felvétel az ünnepélyes akadémiai eredményhirdetésről

Hogyan segítheti elő a Közép-Duna vidéken egykor élt bronzkori társadalmi-gazdasági stratégiák megismerését egy digitális adatbázis? Miként javítható a nanotechnológia segítségével a növények szárazságtűrő képessége? Mit tudhatnak meg a kutatók a meteoritokban megőrzött nukleáris égéstermékekből? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ az MTA Lendület programjának támogatásával alakult kutatócsoportok. Cikkünkbe kattintva megnézhető az Akadémia Székházában tartott ünnepélyes eredményhirdetés felvétele.

2023. szeptember 26.

Az MTA kiemelt figyelmet fordít a kutatói kiválóság támogatására. 2009-ben elindított Lendület programjának elsődleges célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése. Ennek érdekében az Akadémia itthon tevékenykedő vagy külföldről hazatérő kiemelkedő fiatal tehetségeket és kimagasló teljesítményű kutatókat támogat saját kutatócsoportjuk létrehozásában, illetve sikeresen elindított Lendület-kutatócsoportjuk további működtetésében.

Kollár László Péter, az MTA főtitkára az idei nyerteseket köszöntő beszédében azt emelte ki, hogy a tudomány akkor tölti be igazán szerepét, ha

nem csupán új eredményeket és cikkeket produkál, hanem a gondolkodásmódot is alakítja.

„Mindazok, akik a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának nyerteseiként önálló kutatócsoportot alapíthatnak, ezt teszik. A vezetésükkel létrejövő szellemi műhely hatása nem mérhető csupán idézettségi mutatókkal.

Kollár László Péter Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A közös munka öröme, a kutatói pályával kacérkodó egyetemista tudomány iránti elkötelezettségének elmélyítése, a kritikus gondolkodásra és önálló véleményalkotásra nevelés mind-mind olyan értéke a Lendület programnak, amely nem számszerűsíthető” – mondta Kollár László Péter.

Kollár László Péter köszöntője ide kattintva olvasható.

Erdei Anna főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a huszonegyedik század elejének információs zűrzavarában nehéz, de nem megspórolható feladat a tudományos eredményekről való tájékoztatás, a laikusok számára a tudományos gondolkodás és a tudományos módszer lényegének bemutatása.

Erdei Anna Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

"Fontos, hogy törekedjünk tudományos tevékenységünk és eredményeink bemutatásakor arra, hogy minél egyszerűbben, a tudomány iránt érdeklődő, de az adott tudományterületet kevésbé ismerők számára is érthetően beszéljünk” – mondta Erdei Anna.

Erdei Anna zárszava ide kattintva olvasható.


Az MTA Lendület Programjának idei pályázati felhívására 108 érvényes pályázat érkezett, 27 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 40 az élettudományok, 41 pályázat pedig a matematikai és természettudományok területéről. A szakértői értékelések, a Lendület Zsűri és a Lendület Bizottság javaslata alapján az Akadémia elnöke 2023. május 31-én döntött a támogatandó kutatócsoportok kiválósági rangsoráról és a támogatási összegekről.

Míg a pályázóknak csupán negyede (28 fő), addig a nyerteseknek a fele nő (19-ből 9 fő). Külön kiemelendő, hogy

a 10 „Induló” kategóriájú Lendület-kutatócsoport közül 6 kutatócsoportot nő alakíthat meg.

Pályázni két kategóriában lehetett.

Az „Induló” támogatásra azok a kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, tehetséges, 40 évnél fiatalabb kutatók pályázhattak, akik PhD-fokozatukat 2013. január 1. után és 2019. december 31. előtt szerezték meg, és korábban rangos hazai és/vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként támogatást nyertek.

A „Haladó” támogatásra azok a nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhattak, akiknek van kutatócsoport-vezetői tapasztalatuk, vagyis a közelmúltban saját kutatási téma kidolgozására Lendület (I, II), Élvonal vagy egyéb, a Lendület-támogatással összemérhető nemzetközi pályázaton támogatást nyertek.

Az MTA Lendület programján 2023-ban nyertes kutatók Kollár László Péterrel, az MTA főtitkárával és Erdei Annával az MTA főtitkárhelyettesével (További képek az akadémiai ünnepségről a fotóra kattintva nézhetők meg) Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A „Haladó” kategóriában több, korábban már Lendület-támogatást nyert kutatócsoport folytathatja eredményes munkáját további öt évig.

A mostani 19 nyertes közül 7 kutató nyert a „Haladó” kategóriában, közülük 5-en korábban megkezdett Lendületes kutatási témájukat folytathatják.

Toldy Andrea és Sebők Miklós az mta.hu stábjának beszélt kutatási programjáról:

ALendület program a jövő évi költségvetési törvényjavaslat szerint 500 millió Ft-tal kisebb működési kerettel folytatódhat, így a program fenntarthatósága érdekében az idei évben induló pályázatokra megítélt ötéves támogatási keret a 19 pályázat által igényelt össztámogatás 85%-a.

A kutatócsoport-vezető neve

Lendület-kategória

A befogadó kutatóhely neve

A pályázat címe

Elnyert támogatás

Abonyi András

Induló

Ökológiai Kutatóközpont

Folyóvízi plankton ökoszisztéma működése: egy folyó-holtág gradiens megközelítés a közösségszerveződés-működés kapcsolatának megértéséhez

194 153 000 Ft

Acsády László

Haladó

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Heterogenitás és plaszticitás az agykéreg és a talamusz kommunikációjában

245 950 000 Ft

Bánréti Ágnes (visszalépett)

Induló

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A proteóma homokiralitás fenntartásának biológiai szerepei és mechanizmusai

0 Ft

Gali Ádám

Haladó

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Szilárdtestbeli ponthiba-kvantumbitek fejlesztése, implementációja és alkalmazása

249 370 000 Ft

Horváth András Attila

Induló

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

A kortikális hiperexcitabilitás és a kognitív zavarok kapcsolatának multimodális analízise

184 635 000 Ft

Juhász Gábor

Haladó

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Miért rendkívül sokfélék a lizoszómák?

250 000 000 Ft

Király Ildikó

Haladó

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Emlékezés beszélgetésekben: kulcs az epizodikus emlékezet kibontakozásához vagy út a törékennyé válásához?

247 713 000 Ft

Kiss Viktória

Haladó

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Bronzkori társadalmi-gazdasági stratégiák a Közép-Duna vidéken: digitális adatBÁZIS (Kr. e. 2500–1500)

248 027 000 Ft

Kőhalminé Lohner Szimonetta Ivett

Induló

Pécsi Tudományegyetem

Előzzük meg az orvostudományi kutatások pazarlását! – Kutatás a klinikai vizsgálatok és evidenciaszintézisek tervezésének és eredményközlésének javítására

199 998 000 Ft

Maria Lugaro

Haladó

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A meteoritokban megőrzött nukleáris égéstermékek mint nyomjelzői a Nap és a bolygók születésének

249 435 000 Ft

Maga Péter

Induló

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Automorf formák GL(2)-n túl

179 963 000 Ft

Novák Zoltán

Haladó

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Fenntartható katalitikus eljárások fejlesztése gyógyszermolekulák tervezéséhez

248 867 000 Ft

Orbulov Imre Norbert

Haladó

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Nagyteljesítményű kompozit fémhabok

250 000 000 Ft

Ördögné Kolbert Zsuzsanna

Induló

Szegedi Tudományegyetem

Nanotechnológia alapú új edzési stratégiák a szárazságtűrés fokozására növényekben

192 484 000 Ft

Róna Gergely

Induló

Természettudományi Kutatóközpont

D-típusú ciklinek által szabályozott DNS hibajavító folyamatok

199 998 000 Ft

Sebők Miklós

Haladó

Társadalomtudományi Kutatóközpont

A visegrádi országok változó globális viszonyrendszere háborús időkben – Egy mesterséges intelligencia által támogatott összehasonlító elemzés

209 615 000 Ft

Szilágyi Emőke Rita

Induló

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Humanista kánonok és identitások
a Magyar Királyságban 1450–1630

199 716 000 Ft

Toldy Andrea

Induló

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tervezetten fenntartható szerkezeti és funkcionális polimerek

184 100 000 Ft

Turiák Lilla

Induló

Természettudományi Kutatóközpont

A tumor eredetű extracelluláris vezikulák glikomjának feltérképezése

199 960 000 Ft

Bánréti Ágnes visszalépésének következtében Szécsényi-Nagy Anna nyerte el az MTA Lendület Programjának támogatását:

Szécsényi-Nagy Anna

Induló

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Élet és halál a római civilizáció peremén: Pannonia közösségeinek komplex biorégészeti elemzése

200 600 000 Ft