A Bolyai-ösztöndíj a megújulásra képes állandóságot képviseli a kutatók számára

Akadémiai támogatás egy kutatói generáció legkiválóbb képviselőinek továbblépéséhez – ez az MTA negyedszázados, teljesítmény-központú, magas presztízsű, országos ösztöndíja, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Az MTA hagyományos Bolyai-napján a 169 nyertes pályázón belül külön köszöntötték a támogatást immár másodszor elnyerő 32 kutatót és azokat is, akik a záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kaptak. Az ösztöndíj jelentőségét növeli, hogy összege az idén elnyert pályázatok esetében 2022. január 1-jétől az eddigi 124 500 forint helyett 250 000 forintra emelkedik. Az mta.hu tudósítása az ünnepségről videóval és képgalériával.

2021. szeptember 16.

„Önök kiválasztottak. A feladatra leginkább alkalmas emberek – köszöntötte az ösztöndíjasokat Tulassay Tivadar akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke. – Ez a kiválasztottság azonban felelősséggel párosul. A tudományban tapasztalható hatalmas verseny közepette is etikusan és tisztességesen végezzék munkájukat, és ezzel mutassanak példát a következő kutatói generáció számára is.”

Tulassay Tivadar Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Tulassay Tivadar a Bolyai-ösztöndíjasoknak erőt kívánt céljaik megvalósításához, mert – mint mondta – az értelmiségi és kutatói létforma nagy erőfeszítést kíván.

„Bolyaisnak lenni már a kezdetekben is presztízst jelentett” – mondta köszöntőjében Freund Tamás, az MTA elnöke. Mint fogalmazott, a Bolyai-ösztöndíj ma már az állandóságot képviseli a kutatók számára. Mégpedig
paradox módon a megújulásra képes állandóságot. Amikor a Magyar Tudományos Akadémia 1996-ban az új tudománypolitikai program részeként kezdeményezte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, valószínűleg nem sokan számoltak azzal, hogy 25 évvel később már

több mint 500 egykori „bolyais” lesz az MTA doktorai, 22 pedig az akadémikusok között.

Negyedszázada, az ösztöndíj létrehozásakor a fő cél az volt, hogy tervezhetőbbé tegyék a pályakezdő fiatalok tudományos életpályáját, ösztönözzék a kutatói generációk együttműködését, és hozzájáruljanak a fiatal kutatók itthon tartásához, nem utolsósorban az „MTA doktora” értekezés megírásához és a tudományos cím megszerzéséhez.

Freund Tamás Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Bolyai-ösztöndíj fontos pénzügyi támogatás a kutatói pályaív posztdoktori szakaszában. „Ne tagadjuk ugyanakkor, hogy bár az ösztöndíj 2017-től adómentessé, majd 2018-tól járulékmentessé is vált, és szintén 2018-tól kiegészítésként lehetőség nyílt pályázni az NKFIH által gondozott, a Bolyai-ösztöndíjhoz kapcsolódó Bolyai+-ösztöndíjra is, a támogatás összege az évek során veszített értékéből, sőt az utóbbi években jelentőségéhez képest méltánytalanul alacsonnyá vált” – fogalmazott az MTA elnöke, aki ezért különösen örömtelinek nevezte, hogy

az ösztöndíj összege az idén elnyert pályázatok esetében 2022. január 1-jétől
124 500 forintról 250 000 forintra emelkedik.

Freund Tamás köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez az ösztöndíj és az azt elnyerő fiatal kutatók jövője szempontjából egyaránt fontos döntéshez: Tulassay Tivadarnak, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma elnökének, aki minden lehetséges fórumon kitartóan szorgalmazta az emelést, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak, amely kezdeményezte a Kormánynál ezt a lépést, valamint az Országgyűlésnek és a Kormánynak.

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja

A Bolyai-ösztöndíj teljesítmény-központú, mert a fiatal kutatót egy adott kutatási téma feldolgozására és az eredmények összefoglalására, közlésére serkenti.
A Bolyai-ösztöndíj anyagi támogatás, mert a kutatói állás mellett megvalósítja azt az elvet, hogy a kiemelkedő munkát, a többletmunkát
az állami költségvetés finanszírozza. Segíteni kívánja a legkiválóbbakat
a kutatóhoz méltó életkörülmények megteremtésében.
A Bolyai-ösztöndíj országos ösztöndíj, nem a lokális autonómia adja, tehát hozzászoktatja a fiatalokat az országos megmérettetés igényéhez. Éppen ezért nyitott a felsőoktatási és egyéb kutatóhelyek irányában is.
A Bolyai-ösztöndíj akadémiai ösztöndíj, mely hidat képez az országos autonómiában döntő szerepet játszó akadémikusok, akadémiai doktorok és a fiatal kutatói generáció között.
A cél az ösztöndíj 1996-os létrehozásakor az volt, hogy sikeres fiatal, PhD–val rendelkező kutatóknak hirdessen az MTA olyan ösztöndíjat, amely segíti a jelentősebb eredményeket már elért fiatalokat
a magyarországi kutatások folytatásában, valamint ösztönzi őket
az „MTA doktora” értekezés megírására és a tudományos cím megszerzésére.


A Bolyai-napon adták át a Bolyai-ösztöndíj odaítéléséről szóló okleveleket.
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma tagjai 24. alkalommal ítélték oda az ösztöndíjat, melyet idén 741 érvényesen pályázó közül 169-en (44 nő, 125 férfi) nyertek el.


Az idén első alkalommal pályázó nyertes százalékos megoszlása a három fő tudományterület szerint
A Kuratórium tagjai külön értékelték az újonnan pályázókat (még nem volt ösztöndíjas) és az ismételten pályázókat (már volt ösztöndíjas). Az ismételten pályázók száma 140 volt (ők azok, akik már részesültek ösztöndíjban), akik közül a Kuratórium 32 fő támogatásáról döntött.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2001–ben döntött arról, hogy
a záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasoknak emléklapot adományoz. Közülük a legjobbak MTA Bolyai-plakett kitüntetésben részesülnek.
Ebben az évben 21. alkalommal adta át az MTA elnöke és a Kuratórium elnöke a plaketteket és az emléklapokat.

A Kuratórium 200 fő záró kutatói jelentését értékelte. 99 főnek adományozott emléklapot, közülük 14 főnek pedig plakettet is .

A Bolyai-nap képekben. Galériánk eléréséhez kattintson a fotóra! Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelően három, a Bolyai-plakettet elnyert kutató előadást is tartott. Gyuranecz Miklós a baromfi-mycoplasmosis elleni védekezés lehetőségeinek fejlesztéséről beszélt, Majorosné Lublóy Éva Eszter azt vizsgálta, hogyan viselkednek a vasbeton szerkezetek tűz hatására, Tóth Krisztina pedig „Pápai nunciusok Magyarországon a Horthy-korszakban” címmel tartott előadást.

A Bolyai-napon készült felvétel az alábbi videóra kattintva érhető el.