A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány felhívása

A Duna-medence vízgyűjtő területe: adottságok, lehetőségek, regionális stratégiák címmel hirdetett pályázatot a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány.

2021. szeptember 27.

Mint az a pályázati felhívásban olvasható, a Duna-medence jelentősége
– megfelelő EU-s és regionális együttműködésre építve – a következő években-évtizedekben számos szempontból felértékelődik. Kiemelt szerep jut
a vízgazdálkodásnak, az öntözésnek, valamint a talajvédelemnek – és ezzel kapcsolatban a fenntartható és versenyképes agrárágazatnak (mezőgazdaság, állattenyésztés, élelmiszer-gazdaság egyaránt). Egyre fontosabbá válik
az éghajlatváltozáshoz igazodó termelés és a felelős emberi magatartás.
A regionális együttműködés több vonatkozásban erősítheti a térség stabilitását, továbbá aktív hozzájárulását egy jövőorientált, felelős és aktív Európához a változó globális biztonsági-politikai-gazdasági-társadalmi környezetben.

E témákban várják a pályázóktól önálló, még nem publikált tudományos igényű tanulmányaikat körülbelül 9000 szó (30 oldal) terjedelemben.

A pályázaton részt vehet minden 40. életévét be nem töltött magyar vagy külföldi személy.

A pályázat fődíja 300 000 forint, valamint Bognár József-emlékérem és Bognár József-emléklap. A kuratórium legfeljebb két további pályázatot is díjazhat 250 000, illetve 200 000 forint összegben.

FIGYELEM!
A pályázat feltételeinek 3. pontja (levelezési cím) változott.
KRTK Világgazdasági Intézet
Vincze Andrea és Inotai András
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A teljes pályázati felhívás ide kattintva tekinthető meg.