Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Glotta Nyelvi Intézet

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Glotta Nyelvi Intézet
Országa nyelvén: Institut za jezik Glotta
Megnevezés‌ angolul: Glotta Language Institute

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Horvátország
Irányítószám: 31000
Város: Eszék (Osijek)
Utca, házszám: Vukovarska ulica 125
E-mail: analehocki@gmail.com
Honlap: https://www.facebook.com/glottanyelviintezet/?locale=hu_HU

Az‌ intézmény‌ vezetője


Vissza a műhelyek listájához