Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Veisz Ottó

Veisz Ottó

Született 1955.02.12.

levelező tagságra ajánlott 2018

levelező tag 2019

MTA doktora 2000

Szakterület növénygenetika és növénynemesítés, abiotikus stresszrezisztencia kutatás
Agrártudományok Osztálya

A világon elsők között indított klímaváltozást szimuláló kutatásokat fitotronban. E témában elért eredményeit az EU az FP7-REGPOT-2007-1 pályázata keretében Magyarországon elsőként ismerte el az általa koordinált program elfogadásával. Elsők között állapította meg az őszi búza fagyállósági szintjének változását és a kromoszómákon lévő fagyállósági gének eltérő működését (Euphytica 43: 41-45, 1989). Amerikai kutatókkal közösen, MRI eljárással vizsgálta a búza bokrosodási csomójában a víz fagyási folyamatát és feltárta a részleges fagykár okát (Plant Cell Environ 18: 535-544, 1995; Plant Cell Environ 19: 33-42, 1996). SEE-ERA.NET EU project (ID: 10273) koordinátoraként irányította a Közép - és Kelet-Európai Régióban a genetikai források fenotípusos jellemzését a stressz tolerancia növelése érdekében (Euphytica 186: 139-151, 2012). Francia kutatókkal kimutatta a búza vernalizációs igényének és fotoperiódusos érzékenységének jelentőségét a genotípusok klimatikus alkalmazkodóképességében (J Exp Bot 63: 847-857, 2012). Közleményeinek száma 753, melyből 285 tudományos publikáció. Összes IF: 87,22; független hivatkozásainak száma 1348. H-index: 22. Vezető és meghatározó nemesítője 8 zabfajtának és 9 durum búzának.  
Társnemesítője 63 őszi búzafajtának, valamint társfeltalálója 47 szabadalmi oltalomban részesített találmánynak. Ezeket a fajtákat eddig több mint 4,5 millió ha-on termesztették. Közreműködik az ELTE, SZIE és a PE doktori iskoláinak képzésében. Öt hallgatója szerzett PhD-fokozatot. Munkáját Jedlik Ányos és Akadémiai díjakkal ismerték el.


Ajánlók Bedő Zoltán, Horváth József, Király Zoltán, Rajkai Kálmán László, Várallyay György

Kutatási téma

 • Kalászos gabonák biotikus és abiotikus rezisztenciájának tanulmányozása és nemesítése, őszi búza, durum búza és zab nemesítés
 • Kalászos gabonák tél- és fagyállóságának kutatása
 • Környezeti tényezők (légköri CO2, hőmérséklet, víz) hatásának tanulmányozása kalászos gabonán

Publikációk Veisz Ottó publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Tudományetikai Bizottság (póttag)
 • Kertészet- és Élelmiszer- tudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Közgyűlés
 • Növénynemesítési Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Veszprémi Területi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Agrártudományi Szakbizottság
 • Biológiai Szakbizottság
 • Central European University Environmental Sciences PhD Program
 • Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete "Adaptation to Extreme Weather" munkacsoport
 • International Wheat Initiative EWG Phenotyping
 • Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Társadalmi Tanácsadó Testülete
 • Magyar Agrártudományi Egyesület
 • Magyar Biológiai Társaság
 • Magyar Növénynemesítők Egyesülete (elnökségi tag)
 • Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kuratóriuma
 • Martonvásár (felelős szerkesztő)
 • MTA Tudományos Publikációs Addattár létrehozását, működését és feladatát meghatározó és előkészítő ad hoc bizottság
 • OTKA Agrár I. Zsűri
 • Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Tanácsa
 • Szent István Egyetem Biológia Tudományi Doktori Iskola (külső tag)
 • "Global Change and Terrestial Ecosystems Wheat Networks"
 • EUCARPIA

Szerkesztői tevékenységek

 • Martonvásár

Díjak

 • Bronz emlékérem (Magyar Növénynemesítők Egyesülete): 2017
 • Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj: 2016
 • Akadémiai Díj (Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége): 2012
 • Jedlik Ányos-díj: 2010
 • Akadémiai Ifjúsági Díj (Magyar Tudományos Akadémia): 1988

Elérhetőségek

 • MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

Keresés az adatbázisban

vissza