Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Csedő Károly

Csedő Károly

Született 1930.05.

tudományok doktora (Románia) 1964

Szakterület gyógynövényismeret, fitokémia, fitoterápia
Agrártudományok Osztálya

Kutatási téma

 • 2002 Növényökológiai és fitokémiai tanulmányok a Kárpát-kanyarban, MTA Ökológiai és Botanikus Intézet – Vácrátót, Bolgár Tudományos Akadémia – Szófia
 • 2007- A Romániai Kárpátokban előforduló ACONITUM speciesek fitokémiai vizsgálta (hatóanyagok izolálása és mennyiségi mérése, termesztési lehetőségek a Keleti
 • 2001 Növényökológiai és fitokémiai tanulmányok a Csíki-medence vadon termő Salvia fajainál, MTA Ökológiai és Botanikus Intézet – Vácrátót
 • 2002-2008 EU-követelményeinek megfelelő gyógynövények védelme, termesztése és értékesítése MTA, Agrárosztály, Gyepgazdálkodási Bizottság, DAB és Agrofood Research Mikkeli, Finland
 • 2009-2012 A Keleti-Kárpátok illóolaj tartalmú növényei, MTA Szeged, Prof. Dr. Dr. H.C. Máthé Imre Biomassza kutatások áttekintésének hagyományai Magyarországon, Erdélyben és Székelyföldön a növények termesztése alapján
 • A Csomád hegységcsoport gyógy- és fűszernövényeinek mennyiségi felmérése
 • A Dél-Hargita gyógy- és fűszernövényeinek felmérése és hatóanyagtartalmának vizsgálata
 • A Kárpát-medence illóolaj-tartalmú növényeinek a vizsgálata az MTA-RO AKADÉMIA együttműködése alapján Prof.Dr.Dr. h.c. Máthé Imre vezetésével
 • A Kelemen-havasok pásztorai által a legeltetési idényben használt gyógynövények
 • A Keleti Kárpátokban honos MADÁRBERKENYE fajok (Sorbus aucupatria) anti-oxidáns vitamintartalmának vizsgálata a KÉKI együttműködésével
 • A Lamiaceae család kemotaxonómiája, MTA Ökológiai és Botanikus Intézet – Vácrátót
 • A Romániai gyógynövényállomány mennyiségi és minőségi felmérése Hargita, Kovászna, Maros, Beszterce-Naszód, Sió-völgye, Brassó, Szatmár megyében, a Fogarasi-medencében és Dél-Dobrudzsában. A Keleti- és Déli Kárpátok (Priszlop hágótól a Kazán szorosig) Juniperus (boróka) fajainak földrajzi elterjedésének felmérése és illóolajtartalmának meghatározása. Népgyógyászati adatok gyűjtése és azok hatásának ellenőrzése
 • alkaloida tartalmú növények (Papaver somniferum, Capsicum annum) fitokémiai vizsgálata, beltartalmi anyagok kimutatása és mennyiségi meghatározása
 • EU-követelményeknek megfelelő gyógynövények kísérleti termesztése a Székelyföldön (különböző pedoklimatikus viszonyok esetén)
 • Furokumarinok izolálása és szerkezetének megállapítása a Rutaceae család növényeiben
 • Grindelia, Corylus, Ulmaria, Morus hatóanyagainak izolálása. A gyógynövények ásványanyag tartalmának meghatározása (Calendula, Rheum, Alnus, Betula, Equiseti, Phaseolis, Salvia, Trigonella, Rosmarinus)
 • Illóolaj komponensek izolálása és meghatározása gázkromatográfia és spektrográfia segítségével
 • Illóolaj-komponensek izolálása és meghatározása (Grindelia sp.), Gyógyszerészeti Intézet – Bonn
 • Polifenoloid vegyületek kivonása, és azokból alumínium és zink-polifenolátok előállítása, valamint bőrgyógyászati és kozmetikai szerek kifejlesztése
 • Védett növények (Gentiana lutea, Angelica archangelica) termesztési lehetőségei a Csíki medencében

Szervezeti tagságok

 • HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont

Díjak

 • Arany János-díj a Tudományos Kutatásért (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság): 2012

Elérhetőségek

 • Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
  Gyógyszerészeti Kar
  540138 Marosvásárhely, Stradă Gheorghe Marinescu 38
  Románia
  Tel.: +40 265 215551 / 104
  Fax: +40 265 210407

Keresés az adatbázisban

vissza