Az MTA 197. közgyűlése

A felzárkózás történelmi esélye: Az EU-tagság két évtizede – Videón az MTA 197. közgyűlésén elhangzott tudományos előadás

2024. május 1-jén volt húsz éve, hogy története legnagyobb bővítésének keretében kilenc másik állammal együtt Magyarország is tagja lett az Európai Uniónak. Az azóta eltelt időszak tapasztalatait és tanulságait, a felzárkózás történelmi esélyét, az EU keleti bővítésének két évtizedét tekintette át Halmai Péter Széchenyi-díjas közgazdász, az MTA rendes tagja, az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke, aki évtizedek óta kutatja a nemzetközi gazdaság, azon belül az európai integráció folyamatait. Előadásának felvétele cikkünkben megnézhető.

2024. május 16.

Halmai Péter előadásában egyebek mellett azt elemezte, milyen hatással vannak a fejlettségre a termelékenységi, versenyképességi, demográfiai tényezők, valamint az intézményi-kormányzati indikátorok az Európai Unióban. Bemutatta, hogy mi jellemzi a közepes fejlettség csapdájában ragadt gazdaságokat, vagyis azt a jelenséget, amikor egy ország már nem elég szegény ahhoz, hogy az alacsony jövdelemszint jelentsen számára versenyelőnyt, így a gazdasági növekedése lassul, viszont gazdaságpolitikai fordulatot sem hajt végre a versenyképesség erősítésére.
Az akadémikus két stratégiát is felvázolt, amelyek mentén – ugyan hosszú távon jelentősen különböző eredményességgel, de – elkerülhető ez a csapdahelyzet.
Az előadás záró részében specifikusan Magyarország uniós integrációjának főbb, elsősorban gazdasági jellemzőit elemezte.

0:00 | Intro
0:21 | Köszöntő: Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese
1:34 | Halmai Péter előadása „A felzárkózás történelmi esélye – Az EU-tagság két évtizede” címmel
7:03 | Az európai integráció hatása a termékek kereskedelmére
7:49 | A növekvő kereskedelem jóléti hatásai
10:12 | A konvergencia dimenziói
13:02 | Abszolút és feltételes reálkonvergencia
14:07 | A konvergencia az integráció alapvető mechanizmusa
15:07 | A keleti bővülés fő gazdasági hatásai
20:13 | A közös költségvetésben elfoglalt nettó pozíció
21:36 | A potenciális növekedés alakulása az EU-ban és az USA-ban
23:51 | Az egy főre jutó GDP országonként
24:58 | Termelékenység, versenyképesség, innováció
28:48 | Demográfiai változások
30:39 | Kormányzati indikátorok
31:46 | A közepes fejlettség csapdája
33:07 | Receptek a közepes fejlettségi csapda leküzdésére
36:03 | A magyar integráció mérlege
42:36 | A magyar gazdaság éves növekedési üteme 1996 és 2023 között