Az MTA 194. közgyűlése

Terence Tao a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj 2020-as kitüntetettje

A díjat a Magyar Tudományos Akadémia minden ötödik évben adja ki a megelőző tizenöt évben bárhol és bármilyen nyelven megjelent, legkiválóbb, áttörő jelentőségű, saját új eredményeket, módszereket bemutató matematikai monográfia szerzőjének, tekintetbe véve a szerző megelőző tudományos munkásságát is.

2021. május 3.

A Magyar Tudományos Akadémia a 2020. évi Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat Terence Taónak, a University of California, Los Angeles professzorának ítélte oda Nonlinear Dispersive Equations című könyvéért és nagy hatású matematikai ismeretterjesztő tevékenységéért.

Amint Laczkovich Miklós akadémikus,
az MTA Matematikai Tudományok Osztálya elnöke laudációjában elmondta, Terence Tao a mai matematika egyik legnagyobb alakja, aki a differenciálegyenletek és dinamikus rendszerek elméletétől
a kombinatorikán, számelméleten és csoportelméleten át a véletlen mátrixokig és a matematikai fizikáig számos területen ért el áttörő és nagy hatású eredményeket.

A 2000-es évek táján a nemlineáris diszperzív parciális differenciálegyenletek elméletében (melyek magukban foglalják a nemlineáris Schrödinger-egyenletet, a hullámegyenletet, a Korteweg–de Vries-egyenleteket és ezek nagyon sok variánsát) ért el korszakalkotó eredményeket, amelyek a Nonlinear Dispersive Equations című könyv alapját adták. Ez a monográfia megjelenése óta a terület alapkönyve, mely mind a diákok, mind a kutatók számára állandó referenciamunkának, illetve további magas színvonalú kutatások kiindulópontjának bizonyult.

Az utóbbi 15 évben Terence Tao 12 egyéb könyvet is megjelentetett a legkülönbözőbb témákban – ezek egy része népszerű matematikai blogján alapult. Ez a blog indulása (2007) óta a legolvasottabb és legnagyobb hatású matematikai weboldal, amely matematikusok és a matematika iránt érdeklődők igen széles táborának nyújt lehetőséget arra, hogy bepillantást kapjon tőle távol eső matematikai elméletekbe, eredményekbe és módszerekbe.

Az Akadémia a díjat a világhírű magyar matematikus, Bolyai János születésének 100. évfordulója tiszteletére 1902-ben alapította kiemelkedő matematikai munkák díjazására. Az érem odaítélése az első világháború kitörése után megszakadt. Az MTA 1994-ben alapította újjá az elismerést Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj elnevezéssel.
A kitüntetés 25 000 amerikai dollárral, valamint az eredeti minták felhasználásával készült, aranyozott bronzmedállal jár.

További információk a díjról és a korábbi díjazottakról itt.