Az MTA 193. közgyűlése

Vagyoni helyzet, költségvetési irányelvek, összeférhetetlenség – az MTA 193. közgyűlésének döntései

Az MTA online közgyűlésén a képviselők megszavaztak több, az Akadémia gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztést, illetve egy az Akadémia főhivatású választott vezetőire érvényes összeférhetetlenségi szabályokról szóló határozatot.

2020. július 6.

A Közgyűlés a július 6-ai online ülésen megismerte, majd az ezt követően kiírt szavazáson 98,39 százalékos többséggel jóváhagyta a Magyar Tudományos Akadémia 2019. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót. A dokumentum tartalmazza az előző évi költségvetés végrehajtásáról és a gazdálkodásról szóló összefoglalót, valamint az MTA irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek és a központi feladatok finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok 2019. évi költségvetésének felhasználásáról készített összefoglaló beszámolót.
(Az előterjesztés és a határozat szövege a korlátozott hozzáférésű tárhelyen [KOHO] érhető el a jogosultsággal rendelkezők számára.)

A Közgyűlés 95,89 százalékos támogatás mellett jóváhagyta a Magyar Tudományos Akadémia 2021. évi költségvetési irányelveiről szóló előterjesztést. A 2021. évi akadémiai költségvetés irányelvei az MTA 192., rendkívüli közgyűlésén nagy többséggel elfogadott, az MTA megújult küldetéséről szóló dokumentum alapján készültek.

A július 6-ai előterjesztés szerinti tartalommal támogatta a Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia főhivatású választott vezetőinek összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok határozatba foglalását. Az MTA főhivatású választott vezetői tisztségét betöltő személyek esetében alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat az akadémikus és nem akadémikus közgyűlési tagok 88,25 százalékos többséggel az alábbiak szerint határozták meg:

(1) Az Akadémia elnöke e tisztségének betöltése idején

  1. a) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat;
  2. b) hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba nem kerülhet foglalkoztatási jogviszonya során;
  3. c) nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság akadémiai köztestületi többségi tulajdonban van;
  4. d) nem lehet költségvetési szerv, állami tulajdonú intézmény vagy felsőoktatási intézmény legfőbb döntéshozója vagy legfőbb döntéshozó testületének tagja, kivéve, ha az az Akadémia irányítása alatt áll.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az elnök hivatalba lépését megelőzően meg kell szüntetni.

(3) Az Akadémia főtitkárára és főtitkárhelyettesére az (1) és (2) bekezdés szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Nem összeférhetetlen a jogszabályon alapuló vagy jogszabályban meghatározott kormányzati felkérésen alapuló testületi tagság.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése kéri a fenti szabályok figyelembevételét a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának soron következő módosításakor.