Az MTA 193. közgyűlése

Június végén lehet legkorábban online közgyűlés – az MTA elnöke a képviselők véleményét kéri

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége április 28-i ülésén felkérte Lovász Lászlót, az Akadémia elnökét: kérje ki a közgyűlési képviselők véleményét arról, hogy egy távjelenlét mellett szervezett közgyűlés mikor és milyen napirenddel legyen megtartva.

2020. május 3.

Mint arról korábban beszámoltunk, a járványhelyzetre és a kormányzati intézkedésekre tekintettel a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2020. április 7-ei, elektronikus eszközökkel folytatott tanácskozását követően megismerte és tudomásul vette azt az elnöki tájékoztatást, amely szerint elhalasztják az MTA 2020. május 4–5-re összehívott, 193., rendes közgyűlését.

Az Elnökség április 28-án megtartott online ülésén megerősítette, hogy a járvány miatt 2020 júliusát megelőzően nem lesz személyes jelenlét mellett megtartott közgyűlés.

Az Elnökség április 28-i ülésén egyhangúlag meghozott határozatában arra kérte fel Lovász Lászlót, az MTA elnökét, hogy kérje ki a Közgyűlés véleményét arról: egy távjelenlét mellett szervezett közgyűlés mikor és milyen napirenddel legyen megtartva. A Közgyűlés tagjai hamarosan megkapják a véleménynyilvánításra felkérő elnöki levelet.

Az Elnökség egyúttal megállapította, hogy a kibocsátott kormányrendelet értelmében az Akadémia elnöke jogosult a köztestület döntéshozó szerveinek elektronikus eszköz útján való tanácskozására és döntéshozatalára vonatkozó szabályokat megállapítani. Az Elnökség ezért felkérte az Akadémia elnökét, hogy gondoskodjon a szabályzat megalkotásáról. A szabályzatot részletező elnöki határozat 2020. május 9-től hatályos azzal, hogy a veszélyhelyzet megszüntetését követő napon hatályát veszti.

Az Elnökség támogatta, hogy az elnöki szabályzat alapján a Magyar Tudományos Akadémia tartson közgyűlést 2020 júniusában mindazokra a napirendi pontokra kiterjedően, amelyeket a jogszabály és az Akadémia Alapszabálya lehetővé tesz, és amelyeknek napirendre tűzését a közgyűlési tagok támogatják.

Az Elnökség április 28-ai ülésén megismerte és az előterjesztések szerinti tartalommal elfogadásra javasolta a közgyűlés napirendjén hagyományosan szereplő beszámolókat, köztük az Akadémia 2021. évi költségvetési irányelveit, az akadémiai kutatóhelyek 2019. január 1. – augusztus 31. közötti tudományos tevékenységéről, a Doktori Tanács 2019. évi tevékenységéről, a Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testületének 2019. évi tevékenységéről, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelő Testületének 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.