Az MTA 193. közgyűlése

Félbeszakadt, és július 6-án folytatódik az MTA 193. közgyűlése

2020. július 1-jén rendben megkezdődött az MTA 193., rendes közgyűlése, online módon. Az ügyrendi szavazások után azonban hirtelen nagy terhelés érte az MTA Titkárság webszervereit, ami lehetetlenné tette a további szavazásokat. Erre az előző hetek tesztelése alatt nem volt példa.

2020. július 1.

Az okok kivizsgálása folyamatban van.

Tulassay Tivadar levezető elnök a közgyűlést berekesztette.

Az elfogadott napirendet a Közgyűlés 2020. július 6-án, 10 órára meghirdetett ülésnapján fogja megtárgyalni.

A folytatásról a Közgyűlés tagjait értesítjük.Korábbi információk:

Mérlegelve a járványhelyzet adta lehetőségeket és szem előtt tartva a Közgyűlés tagjainak egészségét és biztonságát, Lovász László elnök távjelenlét formájában, az internetes vita lehetőségét biztosítva hívta össze a Magyar Tudományos Akadémia 193., rendes közgyűlését.

Lovász László köszönti az MTA 193., rendes közgyűlésének képviselőit, akik online követhetik a tanácskozás eseményeit Fotó: mta.hu

Az előterjesztések közül 14-et elektronikus úton már korábban megkaptak a közgyűlési képviselők. A javaslatokkal kapcsolatos vitára ezután tíz nap állt rendelkezésükre, majd három nap arra, hogy online szavazzanak a határozattervezetekről.

A szavazás 2020. június 25-én lezárult. 13 javaslatot több mint 90 százalékos többséggel fogadtak el a képviselők, a 14. előterjesztést, a Fiatal Kutatók Akadémiája 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót pedig szavazás nélkül, jóváhagyólag tudomásul vették.

A Közgyűlés az alábbi témákban hozott határozatot előzetes véleménynyilvánítást követően elektronikus úton:

 1. Beszámoló az akadémiai kutatóhelyek 2019. január 1. – augusztus 31. közötti tudományos tevékenységéről
  Török Ádám, az MTA főtitkára
 2. Beszámoló az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT), valamint a Tudományértékelési Elnöki Bizottság (TÉB) 2019. évi tevékenységéről
  Török Ádám, az MTA főtitkára
 3. Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testületének 2019-ben végzett tevékenységéről
  Hudecz Ferenc, a testület elnöke
 4. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelő Testületének 2019. évi tevékenységéről
  Korinek László, a testület elnöke
 5. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa évi tevékenységéről
  Kovács L. Gábor, a tanács elnöke
 6. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága 2019. évi tevékenységéről
  Solymosi László, a bizottság elnöke
 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottsága évi tevékenységéről
  Schaff Zsuzsa, a bizottság elnöke
 8. Beszámoló a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2019. évi tevékenységéről
  Ferencz Győző, a SZIMA elnöke
 9. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai évi tevékenységéről
  Lovász László, az MTA elnöke
 10. Beszámoló a Magyar Tudományos Művek Tára 2019. évi működéséről
  Kamarás Katalin, az MTMT Tudományos Tanácsának elnöke
 11. Tájékoztató a 2019. évi akadémiai jótékonysági gyűjtésről
  Lovász László, az MTA elnöke
 12. Szakértői bizottság felállítása az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében rögzített szavazási szabályok felülvizsgálatára
  Lovász László, az MTA elnöke
 13. Az Akadémia döntéshozó testületeinek elektronikus szavazási módja
  Lovász László, az MTA elnöke
 14. Tájékoztató a Fiatal Kutatók Akadémiája 2019. évi tevékenységéről (szavazás nélküli véleménynyilvánítás)
  Török Péter, az FKA elnöke

A határozatokról a Közgyűlés tagjait értesítették.

A július 1-i határozatokról a mai nap során beszámolunk.