Kisgyermeket nevelő kutatók támogatása

Kisgyermeket nevelő kutatók támogatása

A Magyar Tudományos Akadémia egyrészt elhivatott a tehetséges fiatal kutatók támogatásában, másrészt elkötelezett a nők tudományban betöltött szerepéhez mért esélyegyenlőség megteremtésében. Mindkét célt szem előtt tartva, az MTA 2018-ban először hirdette meg a pályázatot, amely a 14 év alatti kisgyermeket nevelő kutatónők, és kiskorú gyermeküket egyedül nevelő kutatók tudományos előmenetelét segítette az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges értekezés megírásának támogatásával. A pályázók körét, az első két sikeres pályázati időszak után, a 14. életévüket be nem töltött kisgyermeket, és a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevelő kutatókra is kiterjesztette, és lehetővé tette a kutatási eredményeik publikálásának támogatását, ezáltal segítve a kutatók reintegrálódását.
Mindkét kategória esetében pályázati feltétel az MTA köztestületi tagság és a PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat megléte, de a pályázó még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme.
A támogatást a kedvezményezett választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal veheti igénybe.

A gyermeket nevelő kutatók támogatását szabályozó 27/2021. (X.28.) számú elnöki határozat és módosítása 18/2023. (XI.9.) számú elnöki határozat

2023. évi pályázati felhívás

2022. évi pályázati felhívás

2020. évi pályázati felhívás

2019. évi pályázati felhívás