Az MTA újonnan megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselői

Az MTA köztestülete megválasztotta a Közgyűlés nem akadémikus tagjait a következő három évre.

2016. február 16.

A 200 hely közül 143-on a tudományos osztályok egyenlő arányban osztoztak. A további 57 mandátumot az egyes tudományos osztályokhoz tartozó, a választás megkezdésének dátumát 90 nappal megelőző időpontig regisztrált, nem akadémikus köztestületi tagok arányában osztották el.

A nem akadémikus közgyűlési képviselők választásának érdemi szakasza 2015. november 25. és december 21. között rendben lezajlott. A titkos, elektronikus szavazás során minden köztestületi tag egy alkalommal adhatta le szavazatát a szavazókulcs segítségével. A nem akadémikus közgyűlési képviselő akkor tekinthető megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok 20%-át megszerezte. A választási bizottság megállapította, hogy az érdemi szavazás valamennyi tudományos bizottságban érvényes volt.

Az újonnan megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselők tudományos osztályok szerint

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

III. Matematikai Tudományok Osztálya

IV. Agrártudományok Osztálya

V. Orvosi Tudományok Osztálya

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

X. Földtudományok Osztálya

XI. Fizikai Tudományok Osztálya


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Irodalomtudományi Bizottság

Bollobás Enikő MTA doktora
Eisemann György MTA doktora
Fabiny Tibor kandidátus
Hargittay Emil kandidátus
Séllei Nóra MTA doktora
Szilágyi Márton MTA doktora
Szilágyi Zsófia MTA doktora

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság, Orientalisztikai Tudományos Bizottság, Zenetudományi Bizottság

Déri Balázs PhD
Ferenczi Ilona PhD

Néprajztudományi Bizottság

Borsos Balázs MTA doktora
Vargyas Gábor MTA doktora

Nyelvtudományi Bizottság

Bakró-Nagy Marianne MTA doktora
Fábián Zsuzsanna kandidátus
Haader Lea kandidátus
Hoffmann István MTA doktora
Németh T. Enikő kandidátus
Korompay Klára kandidátus

Vissza az áttekintéshez

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Filozófiai Tudományos Bizottság

Csejtei Dezső MTA doktora
Forrai Gábor MTA doktora
Hörcher Ferenc MTA doktora

Művészettörténeti Tudományos Bizottság

Mikó Árpád MTA doktora

Ókortörténeti Tudományos Bizottság, Régészeti Tudományos Bizottság

Vida Tivadar kandidátus

Pedagógiai Tudományos Bizottság

Golnhofer Erzsébet kandidátus
Kéri Katalin PhD
Németh András MTA doktora
Pusztai Gabriella MTA doktora
Szabolcs Éva PhD

Pszichológiai Tudományos Bizottság

Demetrovics Zsolt MTA doktora
Fülöp Márta MTA doktora

Történettudományi Bizottság

Csukovits Enikő MTA doktora
Hermann Róbert MTA doktora
Kövér György MTA doktora
Oborni Teréz kandidátus
Tringli István PhD
Varga Zsuzsanna MTA doktora
Veszprémy László MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Informatika- és Számítástudományi Bizottság

Imreh Csanád PhD
Ivanyos Gábor MTA doktora
Kozsik Tamás PhD
Terdik György MTA doktora

Matematikai Tudományos Bizottság

Ágoston István kandidátus
Buczolich Zoltán MTA doktora
Csikós Balázs kandidátus
Gyarmati Katalin MTA doktora
Gyárfás András tudomány doktora
Hajnal Péter kandidátus
Matolcsi Máté MTA doktora
Simon L. Péter MTA doktora
Stipsicz András MTA doktora

Operációkutatási Tudományos Bizottság

Gerencsér László MTA doktora
Illés Tibor PhD

Vissza az áttekintéshez

IV. Agrártudományok Osztálya

Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság

Felföldi József PhD
Hodúr Cecilia MTA doktora

Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság

Farkasné Fekete Mária PhD
Rieger László kandidátus
Szakály Zoltán kandidátus
Takácsné György Katalin kandidátus

Állatnemesítési, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság

Bercsényi Miklós PhD
Dublecz Károly kandidátus
Komlósi István MTA doktora

Állatorvos-tudományi Bizottság

Benkő Mária MTA doktora
Magyar Tibor MTA doktora

Erdészeti Tudományos Bizottság

Alpár Tibor László PhD

Kertészet- és Élelmiszertudományi Bizottság

Hegedűs Attila MTA doktora
Stefanovitsné Bányai Éva MTA doktora

Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság

Bősze Zsuzsanna MTA doktora

Növénynemesítési Tudományos Bizottság

Veisz Ottó MTA doktora

Növényvédelmi Tudományos Bizottság

Kiss Levente MTA doktora

Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság

Csákiné Michéli Erika MTA doktora
Füleky György kandidátus
Tamás János MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Elméleti Orvostudományi Bizottság

Bagdy György MTA doktora
Buzás Edit Irén MTA doktora
Ferdinandy Péter MTA doktora
Helyes Zsuzsanna MTA doktora
Papp Zoltán MTA doktora

Klinikai Idegtudományi Bizottság, Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság

Borbély Katalin MTA doktora

Klinikai Műtéti Tudományos Bizottság

Bogár Lajos MTA doktora
Entz László kandidátus
Harsányi László kandidátus
Nyárády József MTA doktora
Rőth Erzsébet tudomány doktora

Klinikai Tudományos Bizottság

Altorjay István MTA doktora
Balla József MTA doktora
Bereczki Dániel MTA doktora
Bodolay Edit MTA doktora
Forster Tamás MTA doktora
Lakatos Péter MTA doktora
Merkely Béla Péter MTA doktora
Rácz Károly tudomány doktora
Szekanecz Zoltán MTA doktora

Megelőző Orvostudományi Bizottság

Balázs Margit MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság, Metallurgiai Tudományos Bizottság

Dévényi László kandidátus
Gácsi Zoltán MTA doktora
Kaptay György MTA doktora

Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos Bizotság, Vízgazdálkodástudományi Bizottság

Krámer Tamás PhD
Paál György kandidátus

Automatizálási és Számítástechnikai Tudományos Bizottság

Kacsuk Péter MTA doktora
Zarándy Ákos MTA doktora

Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottsága

Harsányi Gábor MTA doktora

Elektrotechnikai Tudományos Bizottság

Veszprémi Károly MTA doktora

Energetikai Tudományos Bizottság

Katona Tamás János MTA doktora

Építészeti Tudományos Bizottság

Krähling János kandidátus
Vukoszávlyev Zorán PhD

Gépszerkezettani Tudományos Bizottság

Goda Tibor János PhD

Informatikai Tudományos Bizottság

Charaf Hassan PhD

Közlekedéstudományi Bizottság

Varga István PhD

Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság

Czvikovszky Tibor tudomány doktora

Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság

Bojtár Imre kandidátus

Távközlési Tudományos Bizottság

Cinkler Tibor MTA doktora
Szabó Csaba Attila tudomány doktora

Vissza az áttekintéshez

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság


Kilár Ferenc tudomány doktora
Kristóf János tudomány doktora
Salma Imre MTA doktora

Fizikai-kémiai Tudományos Bizottság

Fábián István MTA doktora
Horváth Dezső MTA doktora
Kiss Éva MTA doktora
Lente Gábor MTA doktora
Pálinkó István MTA doktora

Élelmiszertudományi Bizottság

Cserhalmi Zsuzsanna PhD
Simonné Sarkadi Livia MTA doktora

Műszaki Kémiai Tudományos Bizottság

Abonyi János MTA doktora

Radiokémiai Tudományos Bizottság

Takács Erzsébet MTA doktora

Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottság

Borbás Anikó MTA doktora
Kurtán Tibor MTA doktora
Somsák László MTA doktora
Szente Lajos MTA doktora
Wölfling János MTA doktora

Szervetlen Kémiai és Anyagtudományi Bizottság

Kéki Sándor MTA doktora
Renner Károly PhD

Vissza az áttekintéshez

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottság, Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság

Pap Ildikó PhD
Molnár V. Attila MTA doktora
Molnár Erika PhD

Biofizikai Osztályközi Tudományos Bizottság

Zimányi László MTA doktora

Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Kacskovics Imre MTA doktora

Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Varga János MTA doktora

Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság

Boros Imre MTA doktora
Haracska Lajos MTA doktora
Kovács Mihály MTA doktora
Mihály József MTA doktora
Nyitray László MTA doktora
Pósfai György MTA doktora
Silhavy Dániel MTA doktora

Neurobiológiai Tudományos Bizottság

Gábriel Róbert MTA doktora
Kisvárday Zoltán MTA doktora

Ökológiai Tudományos Bizottság

Botta-Dukát Zoltán MTA doktora
Oborny Beáta PhD
Ódor Péter PhD

Vissza az áttekintéshez

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Állam- és Jogtudományi Bizottság

Bándi Gyula MTA doktora
Fazekas Judit kandidátus
Hack Péter PhD
Nagy Marianna PhD

Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság, Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság

Köllő János MTA doktora

Gazdálkodástudományi Bizottság

Bakacsi Gyula kandidátus
Czakó Erzsébet PhD
Gaál Zoltán kandidátus
Gelei Andrea PhD

Hadtudományi Bizottság

Gőcze István PhD
Kovács László PhD
Nagy László MTA doktora

Közgazdaság-tudományi Bizottság

Berlinger Edina PhD
Kónya István PhD
Kőrösi Gábor MTA doktora
Mellár Tamás MTA doktora

Politikatudományi Bizottság

Boda Zsolt PhD

Regionális Tudományok Bizottsága

Nemes Nagy József MTA doktora

Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság

Besenyei Lajos kandidátus

Szociológiai Tudományos Bizottság

Albert Fruzsina PhD
Tardos Róbert kandidátus

Vissza az áttekintéshez

X. Földtudományok Osztálya

Bányászati Tudományos Bizottság

Mucsi Gábor PhD

Földtani Tudományos Bizottság

Brezsnyánszky Károly PhD
Cserny Tibor PhD

Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottság

Papp Gábor kandidátus

Geofizikai Tudományos Bizottság

Wesztergom Viktor kandidátus

Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság

M. Tóth Tivadar MTA doktora
Szabó Csaba PhD

Meteorológiai Tudományos Bizottság

Horváth Ákos kandidátus
Weidinger Tamás kandidátus

Paleontológiai Tudományos Bizottság

Magyar Imre MTA doktora

Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság

Kiss Éva MTA doktora
Hajdu Zoltán MTA doktora
Michalkó Gábor MTA doktora
Timár Judit kandidátus

Természetföldrajzi Tudományos Bizottság

Lóczy Dénes MTA doktora
Szabó Szilárd MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Atom- Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottság

Gulyás László MTA doktora

Atommag-fizikai Tudományos Bizottság

Gyürky György MTA doktora
Sükösd Csaba kandidátus
Török Szabina MTA doktora

Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottság

Petrovay Kristóf Gábor MTA doktora
Szabó Róbert PhD

Lézerfizikai Tudományos Bizottság

Ádám Péter kandidátus
Donkó Zoltán MTA doktora

Részecskefizikai Tudományos Bizottság

Katz Sándor MTA doktora
Siklér Ferenc MTA doktora

Statisztikus Fizikai Tudományos Bizottság

Cserti József MTA doktora

Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság

Oszlányi Gábor MTA doktora
Menyhárd Miklós tudomány doktora
Tapasztó Levente PhD
Virosztek Attila tudomány doktora

Vissza az áttekintéshez