Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT)

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának konzultatív testülete.

Tagjai a kutatóközpontok főigazgatói és a kutatóintézetek igazgatói, valamint a támogatott kutatócsoportok öt képviselője.

Társelnökök:

Báldi András
az MTA doktora

Fazekas Károly
a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Lévai Péter
az MTA rendes tagja

Titkár:

Leonhardt Diána
vezető tanácsos
MTA Titkárság
Kutatóintézeti Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411 6243
Fax: 411 6211
E-mail: leonhardt [dot] diana [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:

I. Matematika és természettudományok:

Dombrádi Zsolt
az MTA doktora

Horváth Ákos
PhD

Monostori László
az MTA levelező tagja

Pálfy Péter Pál
az MTA rendes tagja

Pokol György
a kémiai tudomány doktora

Szarka László
az MTA levelező tagja

II. Élettudományok:

Balázs Ervin
az MTA rendes tagja

Freund Tamás
az MTA alelnöke (élő természettudományok)

Nagy Ferenc István
az MTA rendes tagja

III. Társadalomtudományok:

Fodor Pál
az MTA doktora

Prószéky Gábor
az MTA doktora

Rudas Tamás
az MTA doktora

Támogatott kutatócsoportok képviselői

Matematika- és természettudomány
Dosztányi Zsuzsa
Lendület Bioinformatika Kutatócsoport

Faigl Ferenc
Szerveskémiai Technológiai Kutatócsoport

Élettudomány
Patócs Attila
Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport

Málnási-Csizmadia András
Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

Humán- és társadalomtudományok
Borhy László
Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport

Állandó meghívottak:

Lovász László
az MTA elnöke

Bokor József
az MTA alelnöke

Vékás Lajos
az MTA alelnöke

Török Ádám
az MTA főtitkára

Barnabás Beáta Mária
az MTA főtitkárhelyettese

Jenes Barnabás
főosztályvezető
Kutatóintézeti Főosztály

Kerekes Etelka
főosztályvezető
Ellenőrzési Főosztály

Bőhm Gergely
főosztályvezető
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

Csuka Gyöngyi
főosztályvezető-helyettes
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

Idei Miklós
az MTA doktora, igazgató
Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Koreczné Kazinczi Ilona
TUDOSZ elnök
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Medve Zsuzsa
főosztályvezető
Jogi és Igazgatási Főosztály

Simon Tamás
főosztályvezető
Kommunikációs Főosztály

Szabó Annamária
titkárságvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

Winkler Tamás
főosztályvezető
Informatikai Főosztály

Balla Andrea
titkárságvezető
Elnöki Titkárság

Bereczky Áron
főosztályvezető
Kutatási Pályázatok Főosztálya

Lessi Lívia
főosztályvezető-helyettes
Humánpolitikai Önálló Osztály

Mizsei Zsuzsanna
gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgatóság

Az AKVT ülésein meghívottként tanácskozási joggal részt vesznek a kutatóközpontok intézeteinek az igazgatói is.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa ügyrendje

Az ügyrend itt olvasható.