Adatkezelési tájékoztató

A „Szeretnék értesítéseket kapni az MTA további rendezvényeiről” jelölőnégyzet aktiválásával a regisztráció során önkéntesen hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban Adatkezelő) a Kommunikációs Főosztály útján a regisztráció során megadott személyes adatait (név, e-mail cím) a rendezvény lebonyolítása, továbbá jövőbeni kizárólag az MTA eseményeire történő felhívás, tájékoztatás céljából kezelje.

Az Adatkezelő köteles a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Ezen hozzájárulás nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételektől eltekintve, kizárólag előzetes hozzájárulással történhet. A regisztráció során adott hozzájárulás bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható.

A hozzájárulás visszavonását e-mailben az info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen vagy levélben a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Kommunikációs Főosztály, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. lehet bejelenteni.