Eseménynaptár

'Repülő ékszerek: nanoszerkezetek lepkeszárnyon a fizika és a biológia között

Repülő ékszerek: nanoszerkezetek lepkeszárnyon a fizika és a biológia között

Előadás

A regisztráció lezárult.

Időpont

2019. november 05. 18.00-20.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A leginkább szemet gyönyörködtető lepkék szárnyain megvillanó kék és zöld színeket nem festékanyagok keltik, hanem olyan nanoarchitektúrák, amelyek anyaguknál és szerkezetüknél fogva képesek befolyásolni a fény terjedését.

A fizikusok mintegy 30 éve fedezték fel az ilyen típusú nanoszerkezeteket, és fotonikus kristályoknak nevezték el őket. Az élővilág viszont 50 millió évvel korábban tette meg ugyanezt a felfedezést, és azóta is sikeresen alkalmazza – elsősorban a kék különböző árnyalatait – a lepkék szexuális kommunikációjában. A biológusok szerkezeti színként ismerik a fotonikus nanoarchitektúrák által keltett színt.

Biró László Péter kutatótársaival évekkel ezelőtt a fizika szemszögéből kezdte el vizsgálni a szerkezeti színnel rendelkező lepkék szárnypikkelyeiben található nanoarchitektúrákat, de fokozatosan felismerték, hogy nem lehet élőlényeket vizsgálni a biológia szempontjait figyelmen kívül hagyva. Tanulmányozták a biológiai változatosságot, ez meglepően szűkre szabott mértékben van jelen, színben (hullámhosszban) és időben (100 éven, azaz 300 generáción át). Ennek az a magyarázata, hogy a fajspecifikus színnek fontos szerepe van a szexuális kommunikációban, ezért pontos reprodukciójára van szükség, generációról generációra.

Ugyanakkor célzott spektroszkópos mérésekkel karakterisztikus földrajzi különbségek is kimutathatók az Ikarusz boglárka európai és az ázsiai populációinak kék színe között. Ugyanezen faj esetében a szexuális jelzőszín stabilitása messze meghaladja a pigmenteredetű mintázat stresszállóságát. Továbbá – meglepő módon – a bábok hosszú idejű hűtésével a nőstény lepkék is arra késztethetők, hogy a hímekre jellemző kék pikkelyeket növesszenek.

Névjegy

Biró László Péter fizikus, az MTA rendes tagja, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatóprofesszora eredményes kutatói pályáját a különféle szén nanoszerkezetek: a fullerén, a szén nanocsövek és az atomi vékonyságú grafén vizsgálatával alapozta meg. Ezzel párhuzamosan a lepkék szárnyain előforduló, biológiai eredetű fotonikus kristályszerkezetek is a látókörébe kerültek, amelyek tanulmányozásával mind a biológia, mind a fizika szempontjából fontos eredményeket ért el. 

Kapcsolattartó

MTA Titkárság Kommunikációs Főosztály (telefon: +36 1 411 6321)

Az esemény honlapja

http://tudomanyunnep.hu