Eseménynaptár

Szakmódszertani pályázat záró konferencia

Időpont

2016. március 24., 10:00 óra

Helyszín

MTA Székház Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Program

10:00 Lovász László, az MTA elnökének köszöntője

10:10-10:20 Csépe Valéria, a Közoktatási Elnöki Bizottság, valamint a Szakmódszertani Pályázat kuratóriuma elnökének bevezetője (a Szakmódszertani pályázat zárása, tapasztalatok)

Tizenöt perces előadások a 2014-ben meghirdetett Szakmódszertani pályázat nyerteseinek eredményeiről

10:20 Dombováriné dr. Korom Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Oktatáselmélet Tanszék)

A természettudományos gondolkodás fejlesztése 6–18 éves korban

10:35 Vancsó Ödön (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ)

A komplex matematikatanítás a XXI. században – a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése a legújabb kutatási eredmények alapján

10:50 Juhász Péter Szabolcs (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)

Tehetséggondozás a felfedeztető matematikatanítás módszerével

11:15  Jenei Sándor (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézet)

Informatika a matematikatanítás módszertanában

11:30 Kérdések és válaszok   

11:35 Ádám Péter (MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai Intézet)

Szakmódszertani kutatások és fejlesztések koncepciójának kidolgozása a fizika tantárgy „A” kerettanterv szerinti általános és középiskolai oktatásához

11:50 Tél Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszék)

Nemzetközi szintű szakmódszertani kutatóhálózat a hazai fizikaoktatás fejlesztésére – az ELTE „Fizika tanítása” PhD-programja keretében

12:05 Kérdések és válaszok   

12:10 Falus András (Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológia Intézet)

Tanulj, hogy Tanítsd, Tanítsd, hogy Tudd! - Ifjúsági Egészségnevelési Program

12:25 Pénzes Zsolt (Szegedi Tudományegyetem)

Populációgenetika, molekuláris ökológia és evolúció modern szemléletmódjának integrálása a közoktatásba

12:40 Kérdések és válaszok   

12:4513:30 Ebédszünet

13:30 Kertész András (Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet)

Új típusú angol és német középiskolai nyelvoktató program tudományelméleti és nyelvelméleti megalapozása

13:45 Kissné Bartha Csilla (MTA Nyelvtudományi Intézet)

Az első és második nyelv minőségi oktatásának és tanulásának elméleti és módszertani megalapozása – különös tekintettel a siket közösségre: Nyelvi sokszínűség, használatközpontúság és bevonódási stratégiák az esélyteremtés szolgálatában

14:00 Kérdések és válaszok   

14:05 Nemes László Norbert (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet)

Új modellek az aktív ének-zenetanításhoz – Az ének-zenetanítás módszerének megújítása a Kodály-koncepció eredeti szellemében

14:20 Fügedi János (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

A magyar népzenészképzés szakterületi megújítása és a képzési szintek szerinti harmonizációja

14:35 Kérdések és válaszok   

14:40 Fűzfa Balázs Ottó (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar)

Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban (a középiskolai irodalomtanítás módszertanának innovációs lehetőségei)

14:55 Baranyai Norbert (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

A magyar nyelv- és irodalomtanítás szakmódszertani innovációjának lehetőségei

15:10 Hantos Károly (Magyar Képzőművészeti Egyetem)

Művészeti és művészettel nevelés

15:25 – 15:30 Kérdések és válaszok

Szervező

MTA Titkársága

Kapcsolattartó

Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztina (telefon: 411-6105)