Eseménynaptár

Középkori egyháztörténeti konferencia Koszta László emlékére

Időpont

2016. március 21. - 10.00 / 2016. március 22. - 16.00 óra között

Helyszín

MTA SZAB-székház - 110-es előadóterem
6720 Szeged, Somogyi u. 7.

Részletek

A konferencia programja:

2016. március 21. (hétfő)

10.00–10.10 Megnyitó

10.10–12.30 Szerzetesrendek I. (levezető elnök: Hunyadi Zsolt)

10.10–10.30 Vajda Tamás (SZTE Levéltár): Középkori bencés szerzeteseink és a vízimalmok, a garamszentbenedeki apátság példája

10:30–10:50 Homonnai Sarolta (SZTE): Magyarországi bencések a XIII–XIV. század fordulóján

10:50–11:10 Vida Beáta (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola): A szepességi karthauziak a XV–XVI. században

11.10–11.30 Kávészünet

11.30–12.30 Szerzetesrendek II. (levezető elnök: Petrovics István)

11.30–11.50 Bradács Gábor (DE): A középkori magyar történelem és egyháztörténet a premontrei történetírás tükrében

11.50–12.10 Pósán László (DE): Szerzetesrendek a Német Lovagrend államában

12.10–12.30 Marie-Madeleine de Cevins (CERHIO-Université Rennes 2): Gazdaság és kerészténység a középkori Magyarországon. A koldulórendi konfraternitások tanulságai

12.30–14.00 Ebédszünet

14.00–15.40 Pecséthasználat, hiteleshelyek (levezető elnök: Homonnai Sarolta)

14.00–14.20 Kurecskó Mihály (MNL OL): Agnus Dei motívum a magyar nemesi heraldika egy korai emlékén

14.20–14.40 Hunyadi Zsolt (SZTE): A hazai XIII–XIV. századi lovagrendi pecséthasználat európai kontextusban

14.40–15.00 Novák Ádám (MTA-DE Lendület kutatócsoport): Főpapi pecsétek az 1439 és 1457 között kelt sokpecsétes okleveleken

15.00–15.20 Kőfalvi Tamás (SZTE): A pécsváradi hiteleshely privilegiális oklevelei

15.20–15.40 Vekov Károly (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Miért "credibilis" a hiteleshely?

15.40–16.00 Kávészünet

16.00–17.20 Anjou-kor (levezető elnök: Sebők Ferenc)

16.00–16.20 Fábián Laura (ELTE): V. Károly (1364–1380) francia király patrónusszentje: Nagy Károly

16.20–16.40 Bartha Annamária (SZTE): Piast Erzsébet egyházzal kapcsolatos intézkedései

16.40–17.00 Szende László (Magyar Nemzeti Múzeum): Piast Erzsébet és az óbudai klarisszák

17.00–17.20 Teiszler Éva (MTA-SZTE-HIM-MNL OL MMK): Kinek kellett (volna) megkoronáznia Luxemburgi Margitot, I. Lajos király feleségét?

17.20–18.00 Késő középkor (levezető elnök: C. Tóth Norbert)

17.20–17.40 Fedeles Tamás (PTE): "Pro salute parentorum nostrorum et nostra”. Adalékok a Marcali család 15. századi devóciójához

17.40–18.00 Szabó Pál (Délvidék Kutató Központ): A Hunyadi fiúk házassági terve – Az egyházi unió a gyakorlatban?

18.00–18.20 Sroka, Stanisław (Jagelló Egyetem, Krakkó): Magyar professzorok a középkori krakkói egyetemen

18.20–18.40 Galamb György (SZTE): A boszniai eretnekek ellen írt dialógusok és a ferences obszervánsok

18.45– Fogadás

2016. március 22. (kedd )

09.30–11.10 Egyházi intézmények, társadalom (levezető elnök: Kiss Gergely)

09.30–09.50 Barabás Gábor (PTE): Egyed pápai káplán – kiküldött bíró legátusi szerepben?

09.50–10.10 Kovács Mihai (Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bonifác pápa, László vajda, Csete Lőrinc és az erdélyi egyház két kiadatlan Árpád-kori oklevélben

10.10–10.30 Szeberényi Gábor (PTE): A zágrábi püspökség birtokai az Árpád-korban

10.30–10.50 Bélfenyéri Tamás-János (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Várad egyházi társadalma a pápai tizedszedők számadásainak tükrében

10.50–11.10 Petrovics István (SZTE): A középkori Temesvár egyházi viszonyai

11.10–11.30 Kávészünet

11.30–12.50 Prelátusok (levezető elnök: Fedeles Tamás)

11.30–11.50 Gál Judit (ELTE): A király, a herceg és a város között. A dalmáciai egyházfők szerepe a XII-XIII. század fordulójának Magyarországán

11.50–12.10 Kiss Gergely (PTE): Báncsa István az első magyar származású bíboros

12.10–12.30 C. Tóth Norbert (MTA-SZTE-HIM-MNL OL MMK): Nagyprépostok: pásztorbot a „zsebben”, avagy kikből lettek egyháznagyok a Zsigmond-korban?

12.30–12.50 Kristóf Ilona (EKF): Bakócz Tamás és Estei Hippolit kapcsolata

12.50–14.20 Ebédszünet

14.20–16.00 Korai magyar történelem (levezető elnök: Almási Tibor)

14.20–14.40 Berend Nóra (University of Cambridge): Koppány és a Szentjobb: Szent István legendák nemzetközi összehasonlításban

14.40–15.00 Múcska, Vincent (Comenius Egyetem, Pozsony): A magyar krisztianizáció néhány kérdéséről az újabb szlovák történetírásban

15.00–15.20 Tóth Sándor László (SZTE): Püspökök és püspökségek 1046-ban (a Vata-féle pogánylázadás tanúsága)

15.20–15.40 Halmágyi Miklós (SZTE): Sírás és nevetés a korai magyar vonatkozású elbeszélő forrásokban

15.50–16.00 Zárszó

Szervező

MTA SZAB Filozófiai- és Történettudományi Szakbizottság

Kapcsolattartó

Dr. Hunyadi Zoltán