Pályázati felhívás - MTA-SYLFF

2019. augusztus 29.

Az MTA-SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) pályázatot hirdet diplomás fiataloknak – a magyar gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szempontokat is érvényesítő – társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjjal a Kuratórium a fiatal kutatók tudományos fokozatszerzését kívánja elősegíteni, így a PhD fokozattal már rendelkezők pályázatait nem áll módunkban fogadni.

A Kuratórium előnyben részesíti a nemzetközi beágyazottságú, korunk aktuális társadalmi és gazdasági problémáinak megoldását célzó kutatásokat.

A továbbképzési ösztöndíj nyertesei 2020. január 1-től kutatóhelyen (Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, kutatóintézetek), témavezető irányításával végzik munkájukat.

Pályázatot nyújthatnak be master fokozatú társadalomtudományi diplomával rendelkező 35 év alatti szakemberek. Az elnyerhető ösztöndíj időtartama 10 hónap.

Az ösztöndíj havi összege nettó 140.000 forint. Az Alapítvány az ösztöndíjak odaítélésével munkaviszonyt nem létesít. Az Alapítvány által nyújtott összeg adómentes. A SYLFF ösztöndíjjal egyidejűleg egyéb ösztöndíjas jogviszony nem tartható fenn.

A pályázatot 2019. augusztus 30-tól 2019. október 1. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt elektronikus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:

https://palyazat.mta.hu/sasakawa_2019/

A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltételei:

1) a pályázó regisztráljon az Akadémiai Adattárba (https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application ), és feltöltse adatait, valamint magyar és angol nyelvű tudományos életrajzát;

2) amennyiben a pályázó már rendelkezik regisztrációval az AAT-ben, aktualizálja adatait, valamint magyar és angol nyelvű tudományos életrajzát;

3) a pályázó regisztráljon a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT), és rögzítse publikációs adatait.

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete az elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.

Az alapítványi támogatások odaítéléséről az MTA-SYLFF Kuratóriuma – szakértői véleményekre támaszkodva – egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt. A Kuratórium döntéséről a pályázók 2019. december 20-ig írásban értesítést kapnak.

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az Alapítvány titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a sylff [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen és a +36 1 411 6100 /611 telefonszámon.