Pályázati felhívás "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" elismerés II. kategóriájának elnyerésére 2015

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia, az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a „Somos Alapítvány - a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért" közhasznú szervezet (a továbbiakban: SOMOS Alapítvány) a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére

„Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért" elnevezéssel díjat alapított.

A díjat két kategóriában ítélik oda. A díj a II. kategóriában egyéni pályázat benyújtásával nyerhető el.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A díj a II. kategóriában annak a legfeljebb 35 éves magyar állampolgárságú, vagy magyar állampolgársággal is rendelkező többes állampolgárságú természetes személynek adományozható, aki a nukleáris biztonság témakörében, magyar nyelven készítette vagy készíti PhD-dolgozatát.

A díj II. kategóriájában a díjazottaknak oklevél jár. A díj ünnepélyes átadására a Magyar Tudományos Akadémia éves rendes közgyűlésének rendezvénysorozata keretében kerül sor.

A SOMOS Alapítvány az alapító dokumentumában foglalt felhatalmazás alapján költségvetése terhére pénzdíjban is részesítheti a díjazottakat.

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

A díj elnyerésére pályázni a "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" Kuratóriumához benyújtott egyéni pályázattal lehet. A pályázatot a Somos Alapítvány - a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért közhasznú szervezethez kell megküldeni, a következő címre: 1118 Budapest Sasadi út 70.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázattal kapcsolatos formai követelmények

A pályázathoz 3 példányban mellékelni kell:

  • a PhD dolgozat 50-150 szavas kivonatát közzétételre alkalmas formában, a pályázó aláírásával;
  • a teljes PhD dolgozatot (elektronikus adathordózón, word vagy pdf formátumban);
  • a pályázó témavezetőjének a nevét és elérhetőségét;
  • írásbeli nyilatkozatot a magyar állampolgárságról, valamint arról, hogy a pályázó 2015. április 30-ig nem tölti be a 35. életévét.

A pályázatok elbírálása

A díj odaítéléséről a "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" Kuratóriuma a beérkezett pályázatok alapján dönt.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő (a szükséges mellékleteket nem tartalmazó) pályázatok.

A pályázatok elbírálásának eredményéről csak a díjazottak kapnak értesítést.

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat a díj kuratóriuma a díj odaítéléséhez szükséges mértékben és ideig felhasználja. A díj odaítélése után 30 napon belül a benyújtott pályázatok mellékleteit a kuratórium megsemmisíti.