Javaslattételi felhívás a Pataki Ferenc társadalomtudományi éremre

2019. szeptember 17.

A Magyar Tudományos Akadémia – a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, a Filozófiai és Történettudományi Osztálya, valamint a Gazdaság és Jogtudományok Osztálya kezdeményezésére – Pataki Ferenc társadalomtudományi érmet alapított a modern magyar társadalomtudományi kutatások elismerésére. Az önálló monográfiák alapján odaítélhető díjjal kapcsolatos javaslatokat október 18-ig-ig lehet eljuttatni az MTA Testületi Titkárságának.

A Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) – a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, a Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya kezdeményezésére – az MTA Elnökségének 25/2016 (IV. 19.) számú határozatával Pataki Ferenc társadalomtudományi érmet alapított a modern magyar társadalomtudományi kutatások elismerésére.

A Pataki Ferenc társadalomtudományi éremre a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának, a Filozófiai és Történettudományok Osztályának, valamint a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tagjai tehetnek javaslatot.

A javaslatokat a Pataki Ferenc Társadalomtudományi Érem Testületnek címezve az MTA Testületi Titkárságára kell eljuttatni 2019. október 18-ig a testulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail-címre.

Az elismerés a magyar társadalomtudományi kutatások területén az átadás évét megelőző három évben megjelent olyan önálló monográfia alapján ítélhető oda, amely tudományosan hozzájárult a modern magyar társadalom megértéséhez. Gyűjteményes és tanulmánykötetek nem részesülhetnek a díjban.

A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre javasolt monográfia szerzőjét, címét, a szerző tudományos tevékenységét és a társadalomtudományok területén elért eredményeit.

A monográfia társadalomtudományi kutatási területei a következők lehetnek: pszichológia, szociológia, demográfia, gazdaságtudomány, jogtudomány, legújabb és jelenkori történelem, művelődéstörténet, néprajz, kulturális antropológia, magyar nyelvészet, regionális tudományok, oktatás- és nevelésszociológia, kultúrtörténeti jellegű irodalomtudomány és a felsorolt szakmák tudománytörténete.

A díjazott monográfia szerzője oklevélben és egy Pataki Ferencet ábrázoló éremben részesül. A díjazott monográfiáról – a javasolt monográfiák értékelését követően – az alapítók öt képviselőjéből álló Pataki Ferenc Társadalomtudományi Érem Testület 2019. október 23-ig hozza meg döntését.

Az elismerés ünnepélyes átadására a Magyar Tudomány Ünnepe keretében 2019 novemberében kerül sor. A Pataki Ferenc társadalomtudományi érmet a Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi alelnöke adja át.