Felhívás javaslattételre a "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" I. felnőtt kategóriájának odaítélésére 2015

A Magyar Tudományos Akadémia, az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a „Somos Alapítvány - a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért" közhasznú szervezet (a továbbiakban: SOMOS Alapítvány) a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére

„Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért" elnevezéssel díjat alapított.

A díjat két kategóriában ítélik oda. A díj az I. kategóriában ajánló szervezetek ajánlása alapján nyerhető el.

A díjban részesíthetők köre

A díj az I. kategóriában annak a magyar állampolgárságú, vagy magyar állampolgársággal is rendelkező többes állampolgárságú természetes személynek adományozható, aki a nukleáris biztonság területén legalább húsz éve tevékenykedve kimagasló eredményt ért el, illetve jelentős érdemeket szerzett a Magyarországon, illetve Magyarország érdekében megvalósított alkotásaival.

A díj I. kategóriájában a díjazottaknak oklevél és bronz plakett jár. A díj ünnepélyes átadására a Magyar Tudományos Akadémia éves rendes közgyűlésének rendezvénysorozata keretében kerül sor.

A SOMOS Alapítvány az alapító dokumentumában foglalt felhatalmazás alapján költségvetése terhére pénzdíjban is részesítheti a díjazottakat. A díjazott a díjat oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, vagy külföldi tanulmányútra köteles fordítani.

Az ajánlásra jogosultak köre

A díj I. kategóriájának adományozását ajánlóként kezdeményezhetik:

  • a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai,
  • felsőoktatási intézmények, tudományos és szakmai szervezetek,
  • gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek.

Az ajánlások benyújtásának módja, helye és ideje

A javaslattételre jogosult szervek, intézmények és szervezetek képviselői a díj I. kategóriájának odaítélésére vonatkozó indokolt javaslataikat a "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" Kuratóriumához nyújthatják be. Az ajánlásokat a Somos Alapítvány - a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért közhasznú szervezethez kell megküldeni, a következő címre: 1118 Budapest Sasadi út 70.

Az ajánlások benyújtásának határideje: 2015. március 31.

Az ajánlások benyújtásával kapcsolatos követelmények

Az ajánlások benyújtásakor 3 példányban csatolni kell:

  • a javasolt személy szakmai önéletrajzát, legfeljebb egyoldalas terjedelemben;
  • tíz legfontosabb publikációjának a listáját bibliográfiai adatokkal;
  • szakmai tevékenységének 50-150 szavas méltatását közzétételre alkalmas formában, az ajánló szervezet vezetőjének az aláírásával.

Döntés a díj odaítéléséről

A díj odaítéléséről a "Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért" Kuratóriuma a beérkezett javaslatok alapján dönt.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra az ajánlati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a nem javaslattételre jogosultaktól származó, valamint a nem kellően indokolt javaslatok.

A díj legfeljebb kétfelé megosztva is adományozható. Az elbírálás eredményéről csak a díjazottak kapnak értesítést.