Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre

A Japan Society for the Promotion of Science posztdoktori ösztöndíjat hirdet

A Magyar Tudományos Akadémia hivatalos jelölőszervezetként maximum 2 kutatót javasolhat az ösztöndíjra.

A felhívás minden tudományterületre vonatkozik.

Jelentkezési határidő: 2017. május 10.

Az ösztöndíj megkezdésének legkésőbbi időpontja: 2017. november 30.

Az ösztöndíj időtartama: 12 - 24 hónap

Részletes információ a JSPS honlapján található (Application through an Overseas Nominating Authority), illetve az itt letölthető pdf formátumú információs anyagban.

A jelentkezés feltételei:

 • Magyar állampolgárság vagy állandó magyarországi lakcím.
 • Az ösztöndíj kezdetekor már meglévő, de 2011. április 2-nál nem korábban szerzett doktori fokozat.
 • A japán fogadó kutatóval egyeztetett munkaterv. (A lehetséges fogadó intézmények listája megtalálható a JSPS honlapján.)
 • Nem pályázhatnak azok a kutatók, aki ugyanennek a programnak a keretében már kaptak ösztöndíjat.

A pályázat menete:

 1. Kapcsolatfelvétel a japán fogadóval, munkaterv kidolgozása. (Az ösztöndíjat legkésőbb 2017. november 30-ig meg kell kezdeni.)
 2. Pályázati anyag benyújtása az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához.
 3. Az MTA a beérkezett pályázati anyagok szakmai értékelése után 2 kutatót javasol az ösztöndíjra; a kiválasztott pályázatok továbbítása a JSPS-hez.
 4. A JSPS a javasolt pályázatok beérkezése után kb. 3 hónappal értesíti a jelentkezőket a pályázat eredményéről.

(A jelentkezés a japán fogadó kutatón keresztül is történhet – erről bővebb információ a JSPS honlapján található: Application through Open Recruitment in Japan

Ebben az esetben nem kell pályázati anyagot leadni az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának.)

Benyújtandó dokumentumok:

 • Jelentkezési lap (itt letölthető)
 • Meghívólevél a japán fogadótól
 • Ajánlás a jelentkező jelenlegi vagy előző témavezetőjétől/felettesétől
 • A doktori oklevél másolata, illetve ha még nem adták ki az oklevelet, igazolás az illetékes intézménytől a doktori cím kiadásának időpontjáról

Minden dokumentumot angol nyelven, eredetiben kell benyújtani (a doktori oklevél kivételével).

A pályázatokat 2017. május 10-ig lehet benyújtani az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához. (1051 Budapest, Nádor u.7.)

További felvilágosítást adhat:

Tihanyi Barbara szakreferens (06-1-411-6157 tihanyi [dot] barbara [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu)