Felhívás a Jermy Tibor-díj odaítélésére

A Magyar Tudományos Akadémia által Jermy Tibor akadémikus hagyatékából alapított Jermy-Tibor-díj Díjbizottsága felhívja az MTA Biológiai Tudományok Osztályát, az MTA Agrártudományok Osztályát, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet Állattani Osztályának képviselőjét, a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának vezetőjét, a Magyar Rovartani Társaság elnökét és az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatóját, tegyenek javaslatot a Jermy Tibor-díj odaítélésére.

2024. január 4.

A Díjbizottság a díjat olyan fiatal, tehetséges biológus egyetemi hallgatók és kutatók számára ítéli oda, akik elsősorban az elméleti és alkalmazott zoológia területén végzik kutatási tevékenységüket. Az elismerés Magyarországon kutatóként foglalkoztatott személy részére, illetve egyetemi/főiskolai hallgatói minőségben végzett tudományos munkáért ítélhető oda.

A díjak átadására 2024 novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor. A díjazottak nevét a Magyar Tudományos Akadémia honlapján a Díjbizottság nyilvánosságra hozza.

A javaslathoz az alábbi dokumentumok megküldése szükséges:

  • részletes ajánlás, mely bemutatja a javasolt személy kutató tevékenységét és e tevékenység eredményét;
  • kitöltött adatlap (az adatlap itt érhető el);
  • a jelölt önéletrajza, publikációs listája.

A javaslatokat 2024. március 31-ig szükséges megküldeni az MTA Titkárság Köztestületi Igazgatóság Biológiai Tudományok Osztálya postacímére (1051 Budapest, Nádor utca 7. (1245 Budapest, Pf. 1000.)) és elektronikusan a biologia [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre. Kérjük megadni a javasolt személy e-mail elérhetőségét is!