Felhívás a Jermy Tibor-díj odaítélésére

A Magyar Tudományos Akadémia által Jermy Tibor akadémikus hagyatékából alapított Jermy-Tibor-díj Díjbizottsága felhívja az MTA Biológiai Tudományok Osztályát, az MTA Agrártudományok Osztályát, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet Állattani Osztályának képviselőjét, a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának vezetőjét, a Magyar Rovartani Társaság elnökét és az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatóját, tegyenek javaslatot a Jermy Tibor-díj odaítélésére.

2022. január 10.

A Díjbizottság a díjat olyan fiatal, tehetséges biológus egyetemi hallgatók és kutatók számára ítéli oda, akik elsősorban az elméleti és alkalmazott zoológia területén végzik kutatási tevékenységüket. Az elismerés Magyarországon kutatóként foglalkoztatott személy részére, illetve egyetemi/főiskolai hallgatói minőségben végzett tudományos munkáért ítélhető oda.

A díjak átadására 2022 novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor. A díjazottak nevét a Magyar Tudományos Akadémia honlapján a Díjbizottság nyilvánosságra hozza.

A javaslatban részletesen ismertetni szükséges a javasolt személy kutató tevékenységét és e tevékenység eredményét, valamint mellékelni kell szakmai életrajzát is.

A javaslatokat 2022. március 31-ig szükséges megküldeni az MTA Titkárság Köztestületi Igazgatóság Biológiai Tudományok Osztálya postacímére, 1051. Budapest, Nádor utca 7. (1245 Budapest, Pf. 1000.) és elektronikusan a biologia [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre. Kérjük megadni a javasolt személy e-mail elérhetőségét is.

Lénárd László
a Díjbizottság elnöke