A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány 2016. évi pályázati felhívása

Témakör: Az ember és a bioszféra: a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága. A pályázaton részt vehet minden 35. életévét be nem töltött magyar, vagy külföldi személy. Fődíj 300.000 forint pénzjutalom.

A pályázat témaköre:

Az ember és a bioszféra: a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága

Az embereket leginkább három igény mindennapos teljesülése érinti: ivóvíz, élelem és energia. Ezek mindenki számára hozzáférhető és elegendő mennyisége, minősége és biztonsága társadalmi szükséglet, melyekkel bioszféránk fenntartható. Hazánk mezőgazdasági termelésének fenntarthatósága nagymértékben függ a fenti három igény teljesítésének összehangolásától, a természeti erőforrások kihasználásának módjától.

A pályázat feltételei:

1. A pályázaton részt vehet minden 35. életévét be nem töltött magyar, vagy külföldi személy.

2. A pályázat kb. 9000 szó, 30 oldal terjedelmű önálló, még nem publikált tudományos igényű tanulmány.

3. A pályázatot magyar vagy angol nyelven, nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány levelezési címére: Dr. Rőder Edit Ügyvédi Iroda, dr. Rőder Edit ügyvéd, a kuratórium tagja címére:1053 Budapest, Ferenciek tere 4. II/1.

A pályázatot e-mailen is kérjük továbbítani a következő címekre: dr [dot] roder [dot] edit [at] ugyved1 [dot] hu, andrasinotai [at] yahoo [dot] com.

A pályázat díja:

A pályázat fődíja 300.000 forint pénzjutalom. A kuratórium legfeljebb két további pályázatot is díjazhat 250.000, ill. 200.000 forint összegben. Valamennyi nyertes pályázó oklevélben is részesül.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a tanulmányban hivatkozott források megjelölése,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályaműve a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány honlapján megjelenjen.

A pályázat beadási határideje:

2016. november 30.


Eredményhirdetés és díjkiosztás:

Ünnepélyes eredményhirdetésre 2017. február elején kerül sor Bognár József születésének 100. évfordulója alkalmából rendezendő jubileumi Emlékkonferencián a Magyar Tudományos Akadémián. A megfelelő időben megküldendő hivatalos Meghívó fogja tartalmazni az ünnepélyes eredményhirdetés pontos dátumát és helyét, valamint az Emlékkonferencia részletes programját. Az Emlékkonferenciát fél naposra tervezzük. A pályázatok eredményének kihirdetésére, a díjak átadására, valamint a díjazottak egyenként 15 perces prezentációjára az Emlékkonferencia előadásait követően, de a centenárium rendezvény keretein belül kerül sor.

Jogorvoslat kizárása:

A pályázatot elbíráló Kuratórium döntése ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye.

Budapest, 2016. június 22.

A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány Kuratóriuma