Vidékparadoxonok – Kovách Imre levelező tag székfoglaló előadása

Kovách Imre levelező tag 2022. december 1-jén megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. május 3.

Az előadás témája a vidéki társadalom állapotában megmutatkozó paradoxonok bemutatása volt.

Az első részben a „vidék” fogalmi problémáiról volt szó, kiemelve, hogy nincs konszenzussal elfogadott „vidék”-fogalom a magyar és még inkább a nemzetközi irodalomban.

Kovách Imre
(Az akadémiai székfoglaló előadáson készült képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az első paradoxon a vidéki népesség számának és a teljes népességen belüli arányának a változásáról szól. 1990-et követően mintegy 700 000 fővel csökkent a falvak népessége, viszont ennek az oka elsősorban 152 nagyobb község várossá nyilvánítása volt. Az 1990-től folyamatosan „község” közigazgatási státuszú települések lakossága alig 80 000 fővel csökkent 2017-ig, ami a falusi népesség 2,8 milliós összlétszámához viszonyítva csekély arány. Az aprófalvakban nagy a népességcsökkenés, de az elvándorlók elsősorban nagyobb községekbe költöznek, így a községekben élők összlétszámán mindez kevéssé változtat. A városiak kiköltözése is hozzájárul a vidéki lakosság számának viszonylagos stabilitásához. A vidéki települések azonban abban az értelemben jelentősen túlnépesedettek, hogy nem tudnak lakosságuknak megélhetést biztosítani.

A második paradoxon a földhasználat szerkezetének erőteljes koncentrációja, ami jelentős mértékben járul hozzá a vidéki társadalmi egyenlőtlenségek mértékéhez és stabilitásához. A harmadik paradoxon a polgárosodás, a szegénység és a bizonytalan társadalmi helyzetek egyidejű sokasága. Míg a negyedik paradoxon a vidéki társadalom politikai integrációja, ami a centralizáció, az információs monopólium, a redisztribúció és a kulturális és identitáspolitika eszközeivel tartja fenn a vidéki társdalom ellentmondásokkal teli állapotát.

Kovách Imre 1953-ban született Hajdúnánáson. Szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet tudományos tanácsadója, osztályvezető. Fő kutatási területe a vidéki társadalom változása – komparatív módon vizsgálja a paraszti társadalmak átalakulását, a tudáshasználat, a szellemi tulajdon, a hatalmi viszonyok, a kulturális tényezők szerepét, szem előtt tartva a rurális térségek fenntartható fejlődését. A társadalmi integráció és a mobilitás szempontjából a társadalmi újratermelés, a hatalom és redisztribúció, a társadalmi tőke és az egyenlőtlenségek összefüggéseit kutatja (Társadalmi integráció. Argumentum, 2017).