Újabb eredményeink a biológiailag aktív heterociklusok kémiájában – Antus Sándor rendes tag székfoglaló előadása

Antus Sándor rendes tag 2010. november 16-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadást PDF formátumban közöljük.

2018. március 7.

„Mindenek előtt szeretném megköszönni elnök úr méltató szavait, a Kémiai Osztály tagjainak és az MTA elnökségének pedig a megtisztelő támogatását, amelynek alapján az Akadémia májusi tagválasztó közgyűlése a levelező taggá történt választásom óta végzett tudományos munkám elismeréseként a rendes tagjai közé emelt. A székfoglaló előadásomban – az osztályunkon kialakult szokás szerint – élek azzal a lehetőséggel, hogy munkámról nem egy ún. »rendes, a részletekre is kitérő előadásban« számolok be, hanem a teljesség igénye nélkül csak az általam a legérdekesebbnek ítélt kutatások hátteréről és azok eredményéről beszélek röviden.

Őszintén be kell vallanom, hogy e lehetőséget azért is különösen örömmel használom ki, mert levelező taggá történt választásomat követően abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a tudományos érdeklődésemet szabadjára engedve a kutatási területemet különösebb kockázatvállalás nélkül jelentősen szélesíthettem. Zenei hasonlattal élve, a korábbi lelkes »zenekaromat számos kiváló és nemzetközileg is elismert művésszel bővíthettem«, és így már olyan művek bemutatására is vállalkozhattam, amelyekre korábban a megfelelő »összhangzás« hiányában nem is gondolhattam. E mellett több alkalommal még azt is megtehettem, hogy »a karmesteri pálcát letéve hiányos hangszertudásom ellenére is a zenekar soraiba ültem át, és a kollegák kedves segítségével a hiányosságaimat részben pótolva, az első hegedűst figyelve élvezhettem az együttzenélés« minden örömét. Ezt az örömet szeretném most megosztani önökkel.”

A székfoglaló előadás teljes, ábrákkal, illusztrációkkal bővített szövege letölhető itt, valamint a nyomtatott változat borítójára kattintva:

Antus Sándor székfoglaló előadás, kiadvány, címlap Az Antus Sándor székfoglaló előadását tartalmazó kiadvány borítója. Töltse le a dokumentumot a képre kattintva! Forrás: mta.hu