Trendek és eredmények az addiktológiai kutatás elmúlt 30 évében: a heroinfüggőségtől a videójáték-használati zavarig – Demetrovics Zsolt levelező tag székfoglaló előadása

Demetrovics Zsolt levelező tag 2023. január 19-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. június 22.

Az elmúlt mintegy harminc év során számos alapvető változás történt az addiktológiai színtéren, mind a kihívások, mind a rájuk adott válaszok tekintetében, amelyek jelentős kutatási tevékenységet és új kutatási irányokat inspiráltak. A rendszerváltozás eredményeképp megnyíló pszichoaktívszer-kínálat alapvetően alakította át a droghasználó szcénákat, új kihívások elé állítva az ellátórendszert és a prevenciós célkitűzéseket. E tekintetben a 90-es években a korábban szubkulturális jellegű szerhasználat széles körű elterjedése (kannabiszhasználat, illetve partidrogok), a jellemzően házi készítésű opiátok heroinra váltása, illetve a partikultúra hazai kibontakozása hozott alapvető változásokat. A következő évtizedben a pszichostimulánsok használata, majd az új szintetikus drogok megjelenése jelentett újabb kihívásokat.

Demetrovics Zsolt
(Az akadémiai székfoglaló előadások készült képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A 90-es évek végétől a drogszcéna alapvető átalakulása mellett egyre nagyobb figyelmet követeltek az elsődlegesen a technológiai fejlődéssel (az internet megjelenése és elterjedése, a mobil-, majd okostelefonok terjedése, videójátékok) összefüggésben megjelenő viselkedési addikciók vagy potenciálisan addiktív viselkedések. Mind a drogszcénában jelentkező változások, mind a technológiai függőségek megjelenése kihívást jelentett az új kutatási módszerek, megközelítések kialakítása, az új jelenségek minél pontosabb feltárása, megismerése, mind pedig a prevenciós és kezelési válaszok hatékonyságának monitorozása terén. Emellett a viselkedési addikciók területének fejlődése külön diagnosztikai és klasszifikációs kérdéseket is felszínre hozott. Az előadás e változásokat, a rájuk adott kutatási, terápiás és policy-szintű válaszokat dinamikus, fejlődési és történeti szempontú keretben mutatta be és értelmezte.

Demetrovics Zsolt 1971-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE PPK) Pszichológiai Intézetének egyetemi tanára. A szenvedélybetegségek pszichológiai alapkutatásában és a társadalomtudományokkal ötvözött alkalmazott kutatásában nyújt átütő teljesítményt.