Sejtbiofizika a tumorbiológiában – Szöllősi János rendes tag székfoglaló előadása

Szöllősi János rendes tag 2023. június 13-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. október 24.

Szöllősi János a sejtfelszíni fehérjék vizsgálatára alkalmas Förster-féle rezonancia-energiatranszfer (FRET) módszereket fejlesztette tovább munkatársaival. Egyrészt optimalizálták a fehérjék fluoreszcens festékkel való jelölését, másrészt megoldották a gerjesztő fény nagy intenzitása miatti torzító hatás korrekcióját. Ugyanakkor az autofluoreszcencia képpontonkénti figyelembevételére is találtak megoldást, kiszélesítve a FRET-módszerek alkalmazhatósági körét.

Szöllősi János
(Az akadémiai székfoglaló előadásról készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Vizsgálták az epidermális növekedési faktor receptorcsalád tagjainak (köztük az ErbB2 és ErbB3) sejtfelszíni topográfiáját és jelátviteli mechanizmusát. Megállapították, hogy az ErbB3 dimerizációját elősegíti az ErbB3-at aktiváló heregulin ligand kötődése és az ErbB2 sejtfelszíni koncentrációjának növekedése. Az ErbB2-pozitív emlőtumorok antitest-terápiájának mechanizmusát tanulmányozták egér-xenograftrendszerekben, és kimutatták, hogy a trastuzumab és pertuzumab antitestek kombinációja jóval hatékonyabb az egyedi antitestek alkalmazásánál. Az ErbB2-ellenes kiméra antigénreceptort tartalmazó T-sejteket (CAR-T-sejteket) is sikerrel alkalmazták emlőtumorsejteken mind in vitro, mind in vivo. A CAR-T-sejtek előállításának optimalizálása után kimutatták, hogy azok a CAR-T-sejt-populációk a leghatékonyabbak, amelyekben nagy számban fordulnak elő effektor sejtek, és kiegyensúlyozott a CD4+ és CD8+ sejtek aránya. Eredményeik a klinikai terápiát jelentősen befolyásoló üzenetekkel bírnak.

Szöllősi János 1953-ban született Debrecenben. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a sejtbiofizika. A sejtfelszíni fehérjék vizsgálatára alkalmas Förster-féle rezonancia-energiatranszfer módszereit fejlesztette tovább munkatársaival.