Molekulák az NMR-spektroszkópia tükrében – Tudományos kutatások a „mágneses tér fogságában” – E. Kövér Katalin rendes tag székfoglaló előadása

E. Kövér Katalin rendes tag 2022. december 6-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. május 16.

A mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópia napjainkra egy rendkívül széleskörűen alkalmazott szerkezetvizsgáló és műszeres analitikai módszerré vált. Kulcsfontosságú szerepet tölt be biokémiai folyamatok molekuláris mechanizmusának felderítésében, így orvosbiológiai jelentőségű komplex rendszerek szerkezeti és dinamikai jellemzőinek atomi szintű feltérképezésében. E sajátságok vizsgálata számos NMR-paraméter mérésével történik. Meghatározásukra egy- és többdimenziós NMR-módszerek szolgálnak, melyeknek halmaza folyamatosan bővül.

E. Kövér Katalin (További képek az akadémiai székfoglalóról a fotöra kattintva nézhetők meg) Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

E. Kövér Katalin kutatócsoportjával az elmúlt években számos új kísérletet fejlesztett ki, amelyek az érzékenység növekedését, a spektrális felbontás javulását, a nem kívánt moduláló hatások kiküszöbölését, valamint a spektrumok kiértékelését zavaró jelek hatékony kiszűrését eredményezik. Jelentős eredményeket értek el a spektrumok információtartalmának növelése, valamint a kísérletek mérésidejének csökkentése területén is.

Metodikai újításaik jelentősen növelik az NMR-jelhozzárendelés, a szerkezetmeghatározás és a molekuláris interakciók vizsgálatának hatékonyságát komplex rendszerekben. Az új módszerekkel nyert egyre pontosabb és megbízhatóbb NMR-adatokon alapuló szerkezet-dinamika-biológiai hatás összefüggések hozzájárulnak kedvezőbb biológiai hatásprofillal rendelkező gyógyszermolekula-jelöltek racionális tervezéséhez és kifejlesztéséhez.

Az általuk kifejlesztett gyors kétdimenziós (2D) NMR-méréstechnikáknak széles körű alkalmazása várható az NMR metabolomikai, (gyógyszer)analitikai kutatások, reakciókinetikai vizsgálatok, valamint a bomlékony vegyületek vizsgálata területén is.