Kutyák, robotok és más kihívások: A szintetikus etológia – Miklósi Ádám rendes tag székfoglaló előadása

Miklósi Ádám rendes tag 2023. április 11-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. augusztus 14.

Az Etológia Tanszék munkatársai immár több mint 30 éve kutatják intenzíven a kutya-ember kapcsolatot mint egyfajta hipotetikus funkciót. Evolúciós szempontból egy meglehetősen jelenkori esemény (15-30 ezer évvel ezelőtt), hogy a két faj szorosabb kapcsolatba került, aminek egyik biztosan igazolható eredménye, hogy a kutya nemcsak új fajként jelent meg, hanem – elterjedtségét és populációméretét is figyelembe véve – jelen evolúciós sikere meghaladja a farkasét. Ebben a folyamatban feltehetően jelentős volt az ember szerepe, és feltételezhető, hogy e kölcsönhatás eredményeképpen a kutya az ember kulturális (niche-konstrukciós, illetve technológiai) evolúciójának része lett.

Miklósi Ádám
(Az akadémiai székfoglaló előadáson készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Miklósi Ádám kutatásainak célja, hogy feltárja az ember-kutya kapcsolat mozgatórugóit, többek között a farkas és a kutya viselkedésének összehasonlításával, azt vizsgálva, hogy miképp jött létre, és milyen kognitív, emocionális és viselkedésbeli változások teszik lehetővé a kutya sikeres beilleszkedését a mai ember szociális környezetébe, a családba.

Az utóbbi 20 év egyik jelentősebb változása, hogy egyre nagyobb mértékben jelennek meg olyan gépek (robotok), amelyek képesek az emberrel való hatékony, néha akár szociális interakcióra. Az ilyen gépek első generációját a mobiltelefonok képezik, de belátható időn belül megjelenhetnek a hétköznapokban az ún. szociális robotok is. Gyakori elvárás és cél, hogy ezek a robotok az élet számtalan területén kiváltsák az emberi munkát, illetve együttműködjenek a dolgozókkal.

Ez a helyzet egyben új lehetőséget is kínál az etológiai kutatások számára is, hiszen az élő ágensek viselkedése mellett a mesterséges ágensek viselkedésének tanulmányozására is lehetőség nyílik. Sőt az etológus nemcsak megfigyelheti e mesterséges ágensek viselkedését, hanem maga is aktív részese lehet a tervezési folyamatnak. Eljöhet az az idő, amikor az etológiai kutatások során felismert és leírt viselkedési modellek az ilyen robotok révén a gyakorlatban is kipróbálhatóvá válnak, azaz az etológia is beléphet a szintetikus tudományok sorába.

Előadásában Miklósi Ádám elsősorban azt igyekezett bemutatni, hogy az alapkutatásokat jelentő ember-kutya interakció elemzése hogyan köthető össze a szociális robotok építésének kihívásaival, és ez az új megközelítés, az etorobotika végül miképp eredményezheti a szintetikus etológia megszületését.

Miklósi Ádám 1962-ben született Budapesten. Egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Kar Biológiai Intézet Etológiai Tanszékének vezetője, intézetigazgató. Szűkebb szakterülete az etológia, a humánetológia, az ember-állat interakció, a kognitív etológia, a kommunikáció és a viselkedésgenetika.