Kiből le(hete)tt főispán? A főispánok rekrutációja a dualizmus korában – Pál Judit külső tag székfoglaló előadása

Pál Judit külső tag 2020. január 21-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, videóval bővített összefoglaló.

2021. március 31.

A dualizmus korában a vármegye intézményével együtt a főispán hivatala és hatásköre is jelentős mértékben átalakult. A vármegyék autonómiájának csökkenésével egyenes arányban nőtt meg a főispán hatalma a megyén belül, egyre fontosabb közigazgatási és politikai szerep jutott nekik, ez azonban nem járt a hivatal presztízsének további növekedésével.

Pál Judit előadásában a dualizmus kori főispánokat érintő többéves kutatására építve arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi áll a főispáni kar összetételének látszólagos változatlansága mögött – amely megerősíteni látszik azt a magyar történetírásban elterjedt toposzt, hogy a politika irányításában az arisztokrácia és a dzsentri a 20. századig meghatározó szerepet játszott −, és ez a jelenség hogyan viszonyult a közigazgatás jelentős mértékű átalakításához és modernizálásához. A kinevezési felterjesztésekből kiindulva sorra vette annak elemeit, vizsgálta a főispánok rekrutációját, végül pedig kitért a főispáni szerepkör és szerepfelfogás problematikájára.