„Az nem lehet, hogy annyi szív” – Dávidházi Péter rendes tag székfoglaló előadása

A Szózat bibliai logikájáról és szerepmintájáról beszélt akadémiai székfoglaló előadásában Dávidházi Péter rendes tag 2016. szeptember 19-én. Az eseményről szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2016. szeptember 20.

Dávidházi Péter előadásának prezentációja itt letölthetőA líra: logika; / de nem tudomány.” E közismert mondatnak nem az eredeti helyén (József Attila „Ha lelked, logikád” kezdetű versében) létrejövő jelentéseivel foglalkozott az akadémikus, nem is az onnan kiszakított állítás szerkezetét A székfoglalón készített képek galériájakutatta, vagy érvényét firtatatta, hanem az érdekelte, hogy mit tudhatunk meg Vörösmarty Szózatáról, ha e nevezetes formulával szembesítve megpróbáljuk líra és logika kapcsolatát felderíteni benne.

Képgaléria a székfoglaló előadásrólMi újat hozhat felszínre, ha e más szempontokból sokat elemzett költeménynek ezúttal elsősorban a logikai felépítésére összpontosítunk? Milyen műveletekkel dolgozik logikája, közvetlenül honnan származott a reformkorban, közvetve miféle ősi hagyományokra épít, hogyan illeszkedik a hazafias líra nyelvezetébe, hányféle értelmezést kínál, s mivel járult hozzá a nemzeti közösségformáló hivatáshoz, amelyet e kulcsfontosságú szöveg egykor betöltött és mindmáig őriz?

Dávidházi Péter Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

Konkrétabban, s ezáltal már a vizsgálat legfontosabb eredményét is felvillantva: hogyan kerültek e költeménybe olyan bibliai érvelés- és szerepminták, amelyek jelenlétét a kortársak még öntudatlanul felismerték, hatásukat a vers jelentésére, sőt egész működésére nézvést magától értetődőnek vették, noha nyomaik az utóbbi mintegy száz év mentalitástörténeti és politikai változásai során eltűntek az értelmezők szeme elől, s ma már csak a szokásos irodalomtörténészi módszerek sajátos kiegészítésével lehet föltárni őket?

Dávidházi Péter előadásának prezentációja itt letölthető