Az árulkodó hőmezőkről – Élesztős Pál külső tag székfoglaló előadása

Élesztős Pál külső tag megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával bővített összefoglaló.

2023. szeptember 20.

A körülöttünk lévő élő és élettelen világot a környezetünkben kialakuló hőmezők a múló időben egyértelműen lényegesen befolyásolják (irányítják?). Ennek felfedése és megértése ezért szükséges feladat, mivel mindennapi tevékenységünk hasznára is fordíthatóak.

Élesztős Pál
(Az akadémiai székfoglaló előadáson készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Így van ez a szemcsés anyag gázrendszerű hőcserélők esetében is, ezért vizsgáljuk a különböző, ideális geometriájú szemcsék esetében a szilárd fázisban kialakuló hőmérséklet-lefolyást egyenáramú, illetve ellenáramú hőcserélők esetében is. A különböző szemcsékre bevezetett egyszerűsítő feltételekkel nyert hőmezők analitikus leírása, megválasztva a megfelelő méret nélküli változók számszerű értékét, elkerülhető lehet a felületi rétegek túlhevítése vagy alulhűtése. A szemcsékben ébredő hőmező ismeretében (elfogadható) egyszerűsítő feltételek bevezetésével, megoldható a szemcsékben ébredő feszültség lefolyások időbeli vizsgálata.

A hőmezők kellő megismerésével elérhető lett egy különleges feladatokra használt nyomástartó edény menetfészkének felújítása, betartva a felújításnál kért nagyon szigorú követelményeket, mint a javítás alatt elért maximális hőmérsékletek, maximális deformációk, maradék feszültségek vagy az anyagi fázisok kívánt összetétele. Más esetben az időben változó hőmezők ismerete és annak összefüggései segítenek felfedni bonyolult szerkezeti részek váratlan meghibásodásait.

Élesztős Pál 1948-ban született Kolozsnémán, Szlovákiában. A műszaki tudományok kandidátusa (1978), habilitált (2007), a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem (Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak University of Technology in Bratislava) professor emeritusa, szűkebb szakterülete az alkalmazott mechanika, szilárdságtan, rugalmasságtan. Jelentős eredményeket ért el a szemcsés anyag – gáz rendszerű egyen-, illetve ellenirányú kontakt hőcserélők szemcséiben keletkező hőmérsékletprofil, illetőleg az általa generált hőfeszültségek analitikus leírásával.