A tudástermelési függvénytől a fejlesztéspolitikai hatáselemzésig – Varga Attila levelező tag székfoglaló előadása

Varga Attila levelező tag 2019. szeptember 26-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2020. július 24.
Varga Attila, az MTA levelező tagja (Kattintson a galériához!) mta.hu/Szigeti Tamás

Varga Attila előadása során a kutatócsoportjaival az elmúlt két évtizedben megalkotott GMR (Geographic, Macro and Regional – földrajzi, makro- és regionális) hatáselemző modellrendszer kifejlődését követte végig a kezdetektől a legfrissebb elemzésekig.

A GMR-modelleket számos esetben alkalmazták hazai és európai uniós vizsgálatokban a kohéziós politika, az innovációalapú fejlesztéspolitikák vagy a vállalkozásösztönzés regionális, nemzeti és EU-szintű hatásainak megbecslésére. A hatásokat többek között a GDP-re, a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatottságra vagy a régiók közötti egyenlőtlenségek alakulására számítják ki.

A modellek sajátossága az, hogy mind regionális, mind nemzeti (és nemzetek feletti) szinten megbecsülik a hatásokat úgy, hogy a földrajzi tényezőket (szállítási költség, agglomerációs hatások, régióközi migráció, interregionális kereskedelem, területi tudás-spilloverek) is beépítik az elemzésekbe. Ezt az integrációt a GMR hatáselemző rendszeren kívül csak egy modell tudta megvalósítani a nemzetközi gyakorlatban.

Az előadó a GMR-modellek elméleti alapjainak a bemutatása után az integrált regionális és makrogazdasági hatásmodellezés kihívásait határozta meg, és azt, hogy a GMR-modellek miként válaszolnak e kihívásokra. A modellek teljesítményét illusztrálandó, az előadást néhány nemrég készült és nemzetközi fórumokon publikált intelligens szakosodási szimulációval zárta.