A standard modell diadala – Kunszt Zoltán külső tag székfoglaló előadása

Kunszt Zoltán külső tag 2023. május 31-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. szeptember 28.

Kunszt Zoltán előadásában vázlatosan elmesélte a standard modell több mint százéves történetét. Felidézte azokat az alapvető elméleti fogalmakat, amelyek meghatározzák a standard modell fizikáját, kvantumtérelméleti megfogalmazását.

Kunszt Zoltán
(Az akadémiai székfoglaló előadáson készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Részletesebben tárgyalta a c-kvark felfedezésének történetét, a gyenge kölcsönhatás semleges áramának elemeit, az aszimptotikus szabadság és a kvarkbezárás kvantum-színdinamikai magyarázatát, a hadronpászmák fizikáját és a Higgs-bozon felfedezésének rögös útját.

Kunszt Zoltán 1944-ben született Pápán. A zürichi Szövetségi Műszaki Főiskola (Eidgenössische Technische Hochschule) professor emeritusa, a részecskefizikai kutatások nemzetközileg ismert és nagyra becsült személyisége. Meghatározó módon járult hozzá a nagyenergiás részecskeütközések nagy pontosságú elméleti leírásához mind a számítási módszerek fejlesztésével, mind pedig alapvető folyamatok hatáskeresztmetszetének számításával. Sokat hivatkozott eredményei közé tartozik az első kvantum-színdinamikai sugárzási korrekciók számításának fejlesztése, valamint fontos részecskefolyamatok valószínűségének ilyen korrekciókat is tartalmazó számítása.