A nem polgárosuló középosztály – Szalai Júlia levelező tag székfoglaló előadása

Szalai Júlia levelező tag 2020. október 26-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2021. február 1.

Az előadás középpontjában a rendszerváltás utáni középosztály polgári fejlődésének megakadása, a paternalista hierarchiák szerepének növekedése és a demokratikus intézményi építkezés hátrahagyása áll. E sokrétű folyamatot az előadás a középosztály egyes meghatározó csoportjainak (vállalkozói rétegek, a közszféra foglalkoztatottjai, műszaki és humán értelmiségiek) átalakuló élet- és munkaformái, az identitásküzdelmeket kísérő ideológiai, politikai csatározások és a jóléti újraelosztás deformációi felől veszi szemügyre.

Szalai Júlia, az MTA levelező tagja (A galériához kattintson a képre!)

Feltárul a középosztály mélyülő töredezettsége, növekvő „államfüggésének” és csoportközi elosztási, valamint ideológiai-politikai küzdelmeinek hozzájárulása a jövedelmi, vagyoni és munkapiaci egyenlőtlenségek növekedéséhez – különösen a szegények jelentős csoportjainak kirekesztéséhez. Az előadás bemutatja annak a „csereviszonynak” a kialakulását és megerősödését, amely a középosztályi igények kielégítése és a szegénységet mérsékelni hivatott elosztáspolitika között jött létre. Részleteiben elemzi a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkenteni igyekvő jóléti politikák háttérbe szorulását, valamint a jóléti intézményrendszer egyes elemei lebontásának folyamatát és azt, hogy a folyamat maga hogyan vált a szegénység és kirekesztődés újratermelődésének fontos motorjává. Végül az előadás áttekinti a megakadt polgárosulás néhány politikai következményét, mindenekelőtt a civil részvétel, a szolidaritás és az átlátható csoportkoalíciókon nyugvó érdekérvényesítés lankadását, amelyek mintegy hátszelet adnak a demokratikus intézményrendszer „illiberális” átrendezésének és a központi állam növekvő hatalmának.