A munkajog lehetőségei és határai – Kiss György rendes tag székfoglaló előadása

Kiss György rendes tag 2023. február 9-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. július 4.

A munkaerőpiacon a munkáltatói és a munkavállalói pozíció mellett megjelent egy olyan munkavégző csoport, amelynek jogállása és tényleges jogügyleti lehetőségei nincsenek összhangban egymással. A „függő önfoglalkoztató” helyzetét számos tanulmány elemezte, de méltatlanul háttérbe szorult a jelenlegi állapot jogdogmatikai alapon való feltárása. Erre a folyamatra eddig jószerével a munkajog a saját intézményi hatályának kiterjesztésével válaszolt, néha sikeresen, de több ellentmondással megterhelve. A polgári jog reakciója elmaradt, hiszen a magánjogi jogállásban létesített jogügyletekből eredő problémára megvan a már régen kimunkált eszközrendszere.

Kiss György
(Az akadémiai székfoglaló előadásról készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg:)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Tartható-e a más részére történő személyes munkavégzés bináris jogi megközelítése, meddig lehet bővíteni a munkajog lehetőségeit, és milyen tényezők jelölik ki ezek határait? A munkavégzés a tevékenységek szinte végtelen variációját tárja elénk, és ezek egy részét nem lehet kizárólag gazdasági vagy szociális megfontolások alapján értékelni.

A független szerződő fél és a munkavállaló között létező rétegnek saját, önálló jogállása nincs. Ezért egyetlen hagyományos jogterület intézményei sem alkalmazhatók rá automatikusan. Megoldást jelenthet egy sui generis (szolgálati) szerződés kimunkálása. Az erre tett kísérletek ígéretesek, azonban kérdéses, hogy erre a szerződésre ráépíthető-e egy önálló „szolgálati jog”. Az előadás dogmatikai-összehasonlításban vizsgálta ezt a problémát.

Kiss György 1953-ban született Debrecenben. 2016 óta az MTA levelező tagja. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egyetemi tanára. 1998–2012 között a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszékének vezetője, 2018-tól az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője. Szakterülete az európai munkajog, a magánjog és a munkajog kapcsolata, továbbá az összehasonlító közszolgálati jog. Legújabb kutatási témája a munkaszerződés értelmezése az általános szerződési jog rendszerében.