A geográfiai/tájökológiai tudományok alkalmazásai és a környezetpolitika – Miklós László külső tag székfoglaló előadása

Miklós László külső tag 2023. október 17-én megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2024. április 22.

A geográfiai/tájökológiai alapkutatások és alkalmazott kutatások. Miért érdekes ez a téma? Mennyire tudomány az alkalmazott tudomány? Az alkalmazás tudománya.

A természetföldrajztól/tájökológiától a környezetpolitikáig. Az alkalmazások fokozatai. Példák: Morfometria-topikus, chorikus és topochorikus mutatók – térbeli összefüggések – lejtődinamika-zónák – víz és anyagbilancia – erózióveszély és művelhetőség – optimális földhasználat. Abiokomplexum – biotóp – tájtakaró – ökológiai jelentőség – területi ökológiai stabilitás – a zöld felület szükségessége. Geo-ökoszisztéma – célirányos interpretációk – tájökológiai tervezés. Szlovákia Tájatlasza.

Miklós László
(Az akadémiai székfoglaló előadásról készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Milyen tudomány kell a környezetvédelemhez? És a környezetpolitikához? Az ágazatcsoportokon átnyúló diszciplínák – ezek még tudományok? Holisztika és fenntartható fejlődés. Környezettudományok. Környezetpolitika.

Mit szeretnénk mi, tudósok? Sikeres koncepciók: a tájökológiai tervezés (LANDEP), az ökológiai stabilitás területi rendszere (ÚSES).

Integráció és ágazati hozzáállások. Mi akadályozza az integrációt? Mit tehetünk mi a tudomány terén?

Miklós László 1949-ben született a szlovákiai Tornalján. 1994 óta a Szlovák Tudományos Akadémia (SZTA; Slovenská akadémia vied / Slovak Academy of Sciences) doktora (DSc, környezettudomány). 1973 óta az SZTA Tájökológiai Intézetének (Ústav krajinnej ekológie / Institute of Landscape Ecology) főmunkatársa, 1994 és 2019 között, nyugdíjazásáig a Zólyomi Műszaki Egyetem (Technická univerzita vo Zvolene / Technical University in Zvolen) tanára volt. Tájökológusként, természetföldrajz-tudósként szűkebb szakterülete a táj mint geoszisztéma, a lejtődinamika, az ökológiai hálózatok kutatása. Főbb kutatási eredményei a tájökológia, a tájtervezés és az ökológiai stabilitás területi rendszere elméletéhez és módszertanához kötődnek.