A figyelmi allokáció kapcsolata a nyelvi feldolgozás és produkció folyamataival afáziás személyek esetében - Videón Káldi Tamás előadása

Mi az az afázia és milyen elméletek vannak vele kapcsolatban? Ez is kiderült a pszicholingvisztikai kutatásokat folytató Káldi Tamás előadásából.

2023. november 20.

Az afázia idegrendszeri sérülésből származó nyelvi zavar. Bár az afáziával foglalkozó szakirodalom meglehetősen kiterjedt, és a modern kutatások kezdetei a 18. század második felére nyúlnak vissza, bizonyos alapvető kérdésekben a mai napig nincs konszenzus. Az egyik ilyen kérdés az afáziában tapasztalható jelenségek (pl. szótalálási nehézségek, nem megfelelő nyelvtani szerkezetek, redukált komplexitású szerkezetek) keletkezésére vonatkozik. Egyes elméletek szerint az afázia esetében maga a nyelvi tudás, tehát a nyelvi szabályok, szavak stb. reprezentációja sérül. Más elméletek szerint a nyelvi tudás viszonylag intakt, azonban az afáziás tünetek e tudás felhasználásnak a korlátozottsága révén állnak elő. E korlátozottság elsősorban a memória és figyelemi rendszerek nem megfelelő működésének tudható be.

Az előadásban bemutatott kutatásokat a fenti elméleti szembenállás inspirálta. A kísérleteket afáziás személyek bevonásával végzik, és a figyelmi allokációt vizsgálják mondatok értése, illetve produkciója közben. A méréseket szemmozgáskövető berendezés segítségével végzik.

Az előadásban Káldi Tamás, mint pszicholingvisztikával foglalkozó kutató, bemutatott néhány alapvető afáziával kapcsolatos jelenséget, röviden ismertette a szemmozgáskövetés módszerét, illetve a módszerben rejlő lehetőségeket, majd összegezte kutatásai eddigi eredményeit.