A lekérdezés folyamatban...
loading...

Az MTA kutatóintézet-hálózata

Atommagkutató Intézet
Atom- és Molekulafizikai Laboratórium
Felületfizikai kutatócsoport

Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Filozófiai Intézet
Irodalomtudományi Intézet
Moravcsik Gyula Intézet
Művészettörténeti Intézet
Néprajztudományi Intézet
Régészeti Intézet
Történettudományi Intézet
Zenetudományi Intézet

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet

HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont
Állatorvos-tudományi Intézet
Julianna majori telephely
Mezőgazdasági Intézet
Növényvédelmi Intézet
Talajtani Intézet

HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
Földtani és Geokémiai Intézet
Geodéziai és Geofizikai Intézet
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont
Atomenergia-kutató Intézet
Energia- és Környezetbiztonsági Intézet
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet
Lexikológiai Intézet
Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet
Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Geometria Osztály
Gráfelmélet Osztály

HUN-REN SZBK Biofizikai Intézet
Biofizikai Intézet
Biokémiai Intézet
Genetikai Intézet
Központi Laboratóriumok
Növénybiológiai Intézet

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Humán Agyszövet Laboratórium
Transzlációs Magatartás Idegtudomány Kutatócsoport

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet
Regionális Kutatások Intézete
Világgazdasági Intézet

Ökológiai Kutatóközpont
Evolúciótudományi Intézet
Ökológiai és Botanikai Intézet
Vízi Ökológiai Intézet

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Társadalomtudományi Kutatóközpont
Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
Gyerekesély-kutató Csoport
Jogtudományi Intézet
Kisebbségkutató Intézet
Politikatudományi Intézet
Szociológiai Intézet

Természettudományi Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Enzimológiai Intézet
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Kutatócsoport
Szerves Kémiai Intézet

Wigner Fizikai Kutatóközpont
Komputációs Tudományok Osztálya
Részecske- és Magfizikai Intézet
Számítógép Hálózati Központ
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet
Wigner Adatközpont