Nők a tudományban Kiválósági Díj 2017

A Nők a Tudományban Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat agrártudományok, műszaki tudományok, valamint információs technológia tématerületeken. A pályázati felhívás az mta.hu-n.

2017. december 18.

Hiszünk benne, hogy a sikeres kutatók és innovátorok felkutatása, bemutatása és jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából. Különösen fontosnak érezzük a fiatal kutatónők támogatását, ezért a Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat.

Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. A fiatal kutatók elismerésével szeretnénk sikereiket hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontossággal bír. A díjak odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. A díj fővédnöke Prof. Hargittai Magdolna akadémikus.

Egyesületünk minden pályázónak lehetőséget biztosít egy ingyenes csoportos kommunikációs tréningen való részvételre.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő díj átadására 2018. március 8-án kerül sor. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

Pályázati feltételek:

A díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

  • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,
  • aktív részesei a hazai K+F világnak,
  • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,
  • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket (a korhatár kérelemre emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával).

A pályázónak pályázata során az alábbi adatokat szükséges megadnia, feltöltenie:

  • a jelölt személyes adatait,
  • a jelölt szakmai munkásságát bemutató dokumentumot (maximum 1 oldalon),
  • a pályázó szakmai önéletrajzát tartalmazó dokumentumot,
  • tématerülettel kapcsolatos publikációinak, eredményeinek, szabadalmainak és kitüntetéseinek felsorolását tartalmazó dokumentumot,
  • két ajánlólevelet a tématerület elismert szakembereitől, két dokumentumban

A pályázás módja:

Pályázat benyújtása a nokatud.hu oldalon erre a célra létrehozott jelentkezési felület kitöltésével történik:

Kiválósági díj jelentkezés

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a díjat nyert pályázók nevét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozza.

A pályázat beküldésének határideje: 2018. január 21. 24:00 óra

További információ

 info@nokatud.hu  

+36 30 656-4088