Humboldt-díj az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársának

Az elismerést Legeza Örs, a tenzorhálózat-algoritmusok és a kvantuminformáció-elmélet ötvözésének nemzetközileg elismert úttörője, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója kapta.

2018. július 25.

Legeza Örs számos alapvető új eredményt ért el a fizika és kémia területén világszinten. Kutatásai olyan, a kvantummechanika alaptörvényeire épülő új matematikai algoritmusok kifejlesztésére fókuszálnak, amelyek lehetővé teszik a korábbiaknál jóval komplexebb kvantumrendszerek numerikus szimulációs vizsgálatát, illetve viselkedésük előrejelzését vagy akár tulajdonságaik tervezését. Az általa fejlesztett számítógépes programokat a világ számos kutatóintézetében és kutatóegyetemén alkalmazzák nagy sikerrel, például anyagi tulajdonságok szimulációira szilárd testek esetében, a molekuláris kvantumkémiában, a magfizikában, illetve magának az információtechnológiának a kvantumos szimulációjában.

E számításokkal hatékonyan tudják szimulálni az olyan kísérletileg is megépíthető kvantumos rendszereket (ún. ultrahideg atomokat), amelyektől a szakma például a kvantumszámítógépek vagy éppen a magas hőmérsékletű szupravezetők kifejlesztését reméli.

Az ünnepélyes díjátadáson balról jobbra: Michael Meister, a német oktatási és kutatási tárca parlamenti államtitkára, Legeza Örs, illetve Hans-Christian Pape, az Alexander von Humboldt Alapítvány elnöke

Legeza Örs az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban 2012-ben hozta létre a Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoportot, mely számos nemzetközi együttműködésben vesz részt német, svájci, osztrák, belga, cseh, lengyel, angol, kanadai, amerikai, spanyol és francia csoportokkal.

Csoportja több olyan eredményt ért el, melyek a jelenlegi konvencionális módszerekkel nem lettek volna lehetségesek. Többek között mágneses anyagok és úgynevezett korrelált elektronrendszerek viselkedését vizsgálva különféle egzotikus kvantumfázisok létét mutatták ki, illetve olyan átmenetifém-klaszterek molekulapályái között fennálló összefonódottsági képet határoztak meg, amely fontos szerepet játszhat biokémiai reakciók során.

Másfél éve egy amerikai együttműködés keretében megkezdték algoritmusainak integrálását a Pacific Northwest National Laboratoryban (PNNL) fejlesztett NWChem professzionális programcsomagba, ami várhatóan a jövőben a kvantumtechnológiai elméleti kutatások meghatározó szoftveres alkalmazása lesz.


A Humboldt-díjat a németországi Alexander von Humboldt Foundation adományozza olyan, pályájuk csúcsán álló, nemzetközileg megbecsült kutatóknak, akik Németországon kívül dolgoznak, és akiktől még további jelentős eredmények várhatóak. A díj összege 60 ezer euró, a későbbiekben egyéb támogatási lehetőségekkel kiegészítve a kutató további pályafutása során.

Korábban Magyarországról Zawadowski Alfréd és Kroó Norbert részesült Humboldt-díjban a fizikusok közül. A Humboldt-díjat elnyert kutatókat egy évig vendégül látják Németországban, hogy az általuk választott területen együtt dolgozzanak német kollégáikkal. Legeza Örsöt Ulrich Schollwöck professzor látja vendégül a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem Elméleti Nanofizika Tanszékén. A Humboldt-díj kivételes lehetőséget biztosít Legeza Örsnek és csoportjának a nemzetközi kollaborációkban való további hatékony részvételre.

További információ

Legeza Örs
Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály
mobil: +36305569085