A Magyar Tudományos Akadémia közleménye

Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közötti egyeztetésről – 2018. október 16.

2018. október 16.

A Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság tagjai

2018. október 2-án Lovász László, az MTA elnöke levélben fordult Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez. Az elnök levelében tájékoztatta a minisztert arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között létrejövő együttműködési és finanszírozási megállapodástervezet MTA-ITM Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság (KTEB) felállítására vonatkozó pontjának megfelelően hét főt felkért a bizottság munkájában való részvételre. Az MTA-t képviselő hét tudós a következő:

Török Ádám főtitkár
Barnabás Beáta főtitkárhelyettes
Vékás Lajos alelnök
Freund Tamás alelnök
Bokor József alelnök
Kertész András osztályelnök, MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Prószéky Gábor igazgató, MTA Nyelvtudományi Intézet

A Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság munkájában való részvételt a felkért tagok vállalják. Palkovics László október 15-én kelt levelében megküldte a Kormányt képviselő hét tudós nevét:

Kásler Miklós, az MTA doktora, miniszter
Merkely Béla, az MTA doktora, rektor
Sótonyi Péter, az MTA doktora, rektor
Závodszky Péter, az MTA rendes tagja
Fülöp Zsolt, az MTA doktora
Maróth Miklós, az MTA rendes tagja
Lánczi András, kandidátus, rektor

A miniszter levelében javasolta, hogy a bizottság munkáját mind az MTA, mind az ITM részéről adminisztratív módon támogassák a felek, és a bizottság a munkamódszerét maga alakítsa ki.

A Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság feladatai és tevékenységének fő szempontjai


A bizottságnak ki kell dolgoznia az átvilágítás szempontjait, módszereit és ütemtervét.

Az MTA továbbra is alapvetőnek tartja, hogy az átvilágítás nemzetközi szakmai normák szerint történjen, független, hazai és külföldi szakemberek bevonásával. Ennek eredményét mind az MTA, mind az ITM fogadja el a további egyeztetések alapjául. Az átvilágítás lezárása előtt ne szülessen döntés az MTA kutatóhálózatának struktúrájával vagy működésével kapcsolatban.

Az ITM elvárása, hogy a szakmai átvilágítás eredményei alapján mielőbb megtörténjen az intézményi struktúra felülvizsgálata. Az átvilágításnak a lehető leghamarabb, legkésőbb 2019 tavaszáig meg kell valósulnia.

Az MTA stratégiai koncepciója a tudomány szerepére a hazai innovációs rendszer megújításában

– az ITM munkaanyagának figyelembevételével –

Az MTA elnökének felkérésére az Elnökség tagjai és a kutatóhálózat vezetői megtették első tartalmi javaslataikat az MTA stratégiai koncepciójához a tudomány szerepére a hazai innovációs rendszer megújításában, figyelembe véve az ITM által munkaanyagként megküldött, a hazai innovációs rendszer megújítását célzó koncepciót.

Az ennek alapján készült MTA-munkaanyagot az MTA október 15-én eljuttatta az ITM-nek. A további egyeztetések után elkészülő stratégiai koncepciót a kutatóintézet-hálózat minden munkatársának hamarosan megküldjük.