Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Imre Samu Nyelvi Intézet

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Imre Samu Nyelvi Intézet
Országa nyelvén: Imre Samu Sprachkompetenzzentrum
Megnevezés‌ angolul: Imre Samu Institute of Linguistics

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Ausztria
Irányítószám: 7501
Város: Alsóőr (Unterwart)
Utca, házszám: 230
E-mail: office@umiz.at, isnyi@umiz.at
Honlap: http://www3.umiz.at/de/isnyi/index.html

Az‌ intézmény‌ vezetője


Vissza a műhelyek listájához