Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság
Országa nyelvén: Naučno Društvo Vojvođanskih Mađara
Megnevezés‌ angolul: Hungarian Scientific Society of Vojvodina

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Szerbia
Irányítószám: 21000
Város: Újvidék (Novi Sad )
Utca, házszám: Vojvode Mišića 1.
E-mail: office@vmtt.org.rs, szalmajt@eunet.rs
Honlap: http://www.vmtt.org.rs/

Az‌ intézmény‌ vezetője


E-mail: szalmajt@eunet.yu, szalma@pf.ns.ac.yu

Vissza a műhelyek listájához