Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

POLITEIA - Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: POLITEIA - Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület
Országa nyelvén: Asociaţia Maghiară de Ştiinţe Politice din România - POLITEIA
Megnevezés‌ angolul: Hungarian Political Science Association in Romania - POLITEIA

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Románia
Irányítószám: 400095
Város: Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Utca, házszám: Stradă Iuliu Maniu 39, ap. 4
E-mail: szaszzo66@yahoo.co.uk

Vissza a műhelyek listájához