Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Országa nyelvén: Fórum inštitút pre výskum menšín
Megnevezés‌ angolul: Forum Minority Research Institute

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Szlovákia
Irányítószám: 93101
Város: Somorja (Šamorín)
Utca, házszám: Parková ulica 4
E-mail: foruminst@foruminst.sk, toth@foruminst.sk
Honlap: http://foruminst.sk/

Az‌ intézmény‌ vezetője


E-mail: simon@realmail.sk

Tevékenységek

A Fórum Kisebbségkutató Intézet célja Szlovákiában biztosítani a nemzeti és egyéb kisebbségek, főleg a szlovákiai magyarok szakszerű kutatását; kultúrájuk, írott és íratlan emlékeik dokumentálását. Az intézetnek több részlege, illetve szakkönyvtára működik: Somorján van az intézet székháza és központja. A Magyarok Szlovákiában részleg a rendszerváltás utáni átalakulással foglalkozik; az Interetnikus Kutatások Központja a Szlovákiában élő kisebbségekkel, illetve a többség-kisebbség viszonyával foglalkozik; a Történelemkutatások központja 1918-tól napjainkig a szlovákiai magyarság történetének feltárásával foglalkozik. A Bibliotheca Hungarica szakkönyvtár, a (Cseh)Szlovákiában 1918-tól megjelent írásbeliség (könyvek, folyóiratok, lapok, aprónyomtatványok stb.) gyűjtésével és feldolgozásával foglalkozik, gazdag levéltári anyaga van (Csemadok, magyar pártok, egyéni hagyatékok stb.). 2006-ban nyílt meg az intézet keretében a Szlovákiai Magyar Levéltár. Az intézet működteti a Somorjai Városi Könyvtárat.

Kutatási‌ területek

5.10. Társadalomtudományok: Multidiszciplináris társadalomtudományok

Vissza a műhelyek listájához